İLGİNÇ KAHRAMAN İSİMLERİ, MİTOLOJİK KAHRAMANLARIN ADLARI

Abas: Metanize’nin oğlu, su içmesiyle alay etmiş olduğu için Demeter, onu kertenkele yapmış oldu. Kalkanında büyüleyici bir güç varmış.

Abaris: İskityalı Apollon rahibi, tanrı, ona kahinlikte öğretmişti. Asla yiyecek yemeden yaşar. Apollon’un attığı altın bir oka biner, dünyayı dolaşırdı.

Absyrtos: Kolkhi (Gürcü) kralının oğlu ve Medea’nın kardeşi.

Acacallis: Minos’un kızlarından biri. Hermes ve Apollon bu kıza gönül vermişlerdi.

Acamas: Thesus ile Phedre’nin oğlu.

Admetos: Thessalia’da Phere şehrinin kralı Alkestis’in babası.

Admete: Eurystee’nin kızı.

Adonis: Güzelliği ile meşhur bir delikanlı, hakkında çeşit çeşit rivayetler vardır.

Adrasteia: Girit adasında yaşayan bir peri kızı.

Adrastos: Argos kralı, (Adraste)

Adrogos: Girit kralı Minos’un oğullarından biri.

Aedon: Bülbül. Bir Attika efsanesine bakılırsa Aedon , Atina kralı Pandion’un kızıydı.

Acetes: (Aietes) Kafkas dağları ile Karadeniz arasındaki bir bölgenin kralı.Sihirbaz Circe (Kirke)’nin kardeşi ve güneşin oğlu.

Aegee: (Aige) Ege Theseus’un babası ve Athena kralı.

Aegina: (Aigina) Irmak tanrısı Asopos’un kızı.

Aeson: (Aison) Thessalia kralı Pelias’ın kardeşi ve Jason’ın babası.

Aethra: (Aitra) Trezene kralının kızı, Theseus’un anası.

Agemedes: Meşhur heykeltraş ve mimar, Delphoi’deki Apollon tapınağını yapmış oldu.

Agememnon: Yunan krallarının en önemlilerinden biri. Troia harbinde,Yunan ordularının baş komutanı.

Aganippe: İlham perilerinin doğrusu Musa’ların Hlikon dağındaki mukaddes deposu

Agapenar: Yunan kahramanlarından biri.

Agathodaimon: Toprağa bolluk, şehirlere bolluk veren Lütuf Tanrısı.

Agathon: Atinalı meşhur bir trajedi yazarı.

Agave: (Agarie) Kral Kadmos’un kızı. Dionysos’un anası, Semele’nin kızkardeşi.

Agdistis: Eski Anadolu tanrıçalarından. Adını Sivrihisar bölgesindeki Agdos dağından almıştır. Pausanias’ın anlattığına bakılırsa, Zeus bir rüya görüyor ve tohumları yeryüzüne saçılıyor bu tohumlardan kendisinde hem dişilik hemde erkeklik vasfı bulunan Agdistis yaratılıyor, tanrılar bu garip mahluku yakalıyorlar. Erkeklik uzvunu kesiyorlar. Kesilen uzvun yerinden bir badem ağacı çıkıyor. Sangrios (Sakarya) nehrinin kızı, bu ağaçtan bir badem koparıyor, göğsüne koyuyor ve hamile kalmış olarak Attis’I dünyaya getiriryor. Attis oldukca güzel bir delikanlı oluyor. O sırada, erkekliğini kaybetmiş olduğu cihetle yal nız kadınlık vasfını muhafaza eden Agdistis, bu güzel genci seviyor.

Agenor: Finikeliler soyunun atası İo’nun torunu Telephassa ile evliliğe ilk adımını attı Europa adlı bir kızı ile Kadmos, Phoeniks, Kiliks adlarında üç oğlu oldu.

Aglaia: Üç Kharitlerden biri.

Aglaures: Kekrops’un kızı.

Agron: Kos (İstanköy) adasında Byssa ve Meropis adlşarındaki iki kız kardeşle yaşayan bir delikanlı. Bu üç kardeş toprak tanrıçasından başka hiçbir tanrıya saygı göstermedikleri için ceza olarak kuş şekline sokuldular. Meropis baykuş oldu, Byssa martı, Agron ise yağmur kuşuna çevrildi. Babaları olan Eumelos ise bir kargaya çevrildi.

Agyieus: Yolların, sokakların, meydanların tanrısı olarak Apollon’a verilen adlardan biridir.

Aiakos: Zeus ile Aigina’nın oğlu ve Telamon’un babası. İyi kalpli ve adaletsever olduğundan öldükten sonrasında yeraltı ülkesinin yargıcı oldu. Minos ve Rhadamantys onun yargıç arkadaşları idi.

Aias: Troia savaşına katılmış iki kahramanın adı
Aias, Salamis kralı Telemon’un oğlu. İlias’ta Akhilleus’tan sonrasında en yiğit, güzel bir kahraman olarak anılır.
Aias, Lokri’in oğlu, kırk vapur ile Troia’ya gitti, oldukca süratli koşardı.

Aidoneus: Yeraltı dünyasının tanrısı Hades’in bir öteki adı.

Aigeus: Atina kralı Theseus’un babası. Theseus Minotauros’a karşı kazanılmış olduğu zaferden dönerken, gemisine zafer işareti olarak beyaz yelken çekmediği için, babası oğlunun yenildiğini zannederekkendisini denize attı, intihar etti. O günden beri bu denize ege denizi denir.

Aigisthos: Kral Thyestesİn kendi öz kızı Pelopia’dan kazanılmış olduğu oğlu. Baba ile kızı arasındaki bir sevginin ürünü olan bu çocuk, halkın ayıplamasından utanıldığı için doğruca ormana bırakılmıştı. Çobanlar, keçi sütü ile bunu beslediler. Sonradan amcası Atreus’u öldüren ve Trobia savaşına giden Agememnon’un karısını ayartan, delikanlı, Agememnon’u da öldürdü fakat kendisi de Orestes tarafınca öldürüldü.

Aigle: Heliades’lerden, doğrusu Phaeton’un kız kardeşlerinden birinin adı.

Aineias: Kral Ankhises ile Aphrodite’ın Oğlu Troia kahramalarından biri. Aineisas zaptedilen ve yakılan Troia şehrinden, hasta babasını sırtında taşıyarak ilkin İda (Kazdağı)’nda gizlendi. Uzun ve dolanbaçlı yollardan Kartaca’ya oradanda İtalya’ya geldi. Orada yeni bir vatan kurdu.

Aiolos: Rüzgarların tanrısına verilen ad. Bunu bazıları Zeus’un, bazıları Hippotes ile Menalippe’nin oğlu sayarlar.

Aisa: Yazgı tanrısı Moira’nın başka bir adı.

Aison: İolkos şehrinin kralı. Pelias’ın ağabeyi, İason’un babası.

Aithalides: Hermes’in oğlu, Arganautlar seferine haberci olarak katılmıştı. Efsaneye bakılırsa babası ona öldükten sonrasında mezarda bile her şeyi hatırlayabilecek bir bellek vermişti.

Aithra: Kral Pitteheus’un kızı. Theseus’un anası. Aithra, Dioskur’lar tarafınca kaçırılmış, köle olarak Helena’ya verilmişti. Helena ile Troia’ya gelen Aithra, Troia’nın düşmesi üstüne torunları tarafınca kurtarıldı.

Akaman: Alkmanion ile Kallirhoe’nin oğlu

Akakallis: Girit kralı Minos’uv kızı. Dione adı ile de çağırılır.

Akastos: Pelias’ın oğlu Medias’ın kardeşi

Akhaeus: İon’un kardeşi, Helen’in yeğeni, Akhai’lilerin babası sayılmaktadır.

Akhates: Aineias’ın sadık dostu. Troia’dan kaçarken de onun yanındaydı.

Akhales: Herakles (Hercul) ile Omphale’nin oğullarından biri.

Akheus: Poseidon ile Larides’in oğlu, Pelasgos ile Phtius’un kardeşi. Basitliği ile ün kazanmıştı.

Akhilleus: Peleus ile Tethys’in oğlu meşhur Yunan Kahramanı. Topuğundan başka hiçbir yerine ok işlemez, kılıç kesmezdi.

Akhiroe: Ares’in torunu oldukca güzel bir kız.

Akhyls: Karanlıklar tanrıçası.

Akis: Faunus ile Nympha Symaethis’in oğlu

Akrepheus: Apollon’un oğlu. Biotiada, akrephia şehrine kendi adını vermiştir.

Akragos: Zeus ile Okeanos’un kızlarından Astepore’nin oğlu çıplak görmüş olduğu için geyiğe çevirildi.

Aktor: Poseidon’un oğlu

Akuilon: Eos ile Ailos’un oğlu. Doğuştan saçları beyazdır ve yılandan bir kuyruğu vardır.

Akus: Hephaistos ile Letafet tanrıçalarının en genci Agaia’nın oğlu.

Alala: Cenk’ın kızı. Kişisel harp olarak bilinir.

Alalkomenis: Thebai kralı Ogyges ile Thebe’nin kızı. Telksine ile Aulis’in kızkardeşi. Üç kardeş tanrıça Athena’nın süt anneleriydi.

Alba Longa: (Albano) Aimeas’ın oğlu

Albion: Poseidon’un oğlu olan müthiş bir dev. Heracles ile yaptıkları dövüşten galip çıkınca Zeus kardeşi Bergion ile onun başlarına taş yağdırdı.

Albunea: Bir peri kızı.

Alekto: Uranos’un kanından yaratılan öc tanrılarından biri.

Aleksandros: Kahraman Paris’in bir lakabı.

Alkaios: Perseus’un üç oğlundan biri

Alkandros: Tanrıların gözüne girmiş meşhur bir bilici.

Alkathoos: Pelops ile Hiphodemie’nin oğlu. Megara şehrine kral oldu.

Alkestis: Pelias ile Anaksibia’nın kızı, kral Admetos’un karısı.

Alkimedon: Troia surlarına merdiven dayayan bir kahraman.

Alkinoe: Korinthos kralı Polybos’un kızı, Amphilokos’un karısı.

Alkinoos: Koro adasının eski adı olan Scheria adasında yaşayan bir kral.

Alkithoe: Minyas’ın kızı, iki kardeşi ile beraber şarap tanrısının ayinlerine katılmadıkları için çıldırdılar. Artemis onlara acıdı ve üç kardeşi yarasaya çevirdi.

Alkmene: Mykena kralının kızı. Kral Amphitriyon’un karısı Herakles’in anası.

Alkmeon: Amphiaros ile Eriphyle’nin oğlu. Annesini öldürdü.

Alkyone: Rüzgarların tanrısının kızı ve Keyk’in karısı. Kocası bir deniz kazasında ölünce kendisini denize attı. Birbilerini oldukca seven bu iki insana acıyan Tethys karı kocayı iki deniz kuşuna çevirdi.

Aloeus: Gök ile yer’in oğlu olan bir Titan. İphimedia isminde bir hanımla evliliğe ilk adımını atmıştı sadece Poseidon bu bayanı sevmiş ve ondan ikide evladı olmuştu.

Aloadlar: Poseidon ile İmphimedia’nın ikiz çocuklarına verilen ad. Bunlar Ares’I bile aylarca tutsak tutacak kadar kuvvetli ve yiğit kahramanlardı. Fakat gökyüzüne hücum etmek istedikleri için Apollon onları öldürdü.

Alope: Korkyon’un kızı Poseidon’dan Hippothous isminde bir oğlu olmuştu.

Alphesibea: Arkadia kralı Phegeus’un kızı, annesini öldüren Alkmeon ile evliliğe ilk adımını atmıştı.

Alphesibia: Diyonysos’un aşka düştüğü Asya’lı bir peri kızı.

Alpos: Sicilyada yaşayan korkulu bir dev.

Althaia: Melagros’un anası.

Althala: Kalydon kralı Peneus’un karısı ve Melagros’un anası.

Althemenos: Girid kralı Kereteus’un oğlu. Yalnışlıkla babasını öldürdü ve yer tarafınca yutuldu.

Ameltheia: Zeus’un süt anası olan keçi.

Amata: Kral Latinus’un karısı. Lavinia’nın anası. Kızının Ene ile evlenmesine üzülerek intahar etti.

Amathus: Herakles’in oğlu.

Amentes: Hades’in lakabı

Ambarvalia: Romada Mars şerefine meydana getirilen merasim

Amazonlar: Karadeniz kıyısına yakın bir yerde yaşayan ve müthiş savaşçı olan bayanlar. Aralarında asla adam bulunmayan bu bayanlar kendilerine ilişkin bir devlet kurmuşlar. Thermodon(Terme Çayı) kıyısında Themikyra şehrinde yaşarlardı. Cenk Tanrıçası Ares’e taparlardı.

Ambrossia: Olymps tanrılarının baldan dokuz kat daha tatlı olan yiyeceği. Bu gıdadan tadanlar ölümsüz oluyorlardı.

Ammon: Kıbrıs kralı Kynyros’un oğlu, Myrrha’nın kocası

Amor: Aphrodite’ın oğlu Eros’un bir öteki adı.

Amphiaros: Zeus ve Apollon tarafınca korunan bir bilici. Oikides ile Hypermestra’nın oğlu.

Amphikttyon: Deukalion ile Pyrrha’nın oğlu.

Amphilokhos: Amphiaros ile Eriphyle’nin oğlu. Oda babası şeklinde bir bilici idi.

Amphion: Zeus ile Antiope’nin oğlu Niobe’nin kocası.

Amphissus: Apollon ile Dryoge’nin oğlu. Fazlaca güçlü idi.

Amphitrit: Poseidon’un karısı. Nereos ile Doris’in kızı.

Amphitrion: Triynthe kralı Akaios’un oğlu.Alkmene’nin kocası. Alkmene Zeus’tan hamile kalmış olarak Herakles’I doğurdu.

Amulius: Albe adasının efsanevi kralı ve Prokas’ın oğlu.

Amyklos: Apollon’un istemeyerek vurup öldürmüş olduğu sonrasında sümbül çiçeğine dönüştürdüğü delikanlı.

Amykos: Poseidon’un oğlu.Yırtıcı tabiatlı bir kral idi.

Amymone: Donaos’un elli kızından biri..Satyr’dan kaçarken Poseidon yardımına geldi ve ona aşık oldu. Bu aşktan Nauplios adındaki kahraman dünyaya geldi.

Anaksarete: Kıbrıslı oldukca güzel fakat kalpsiz bir kız. Kendisine aşık olan İphis’in intihar etmesine niçin olduğu ve ölümüne aldırmadığı için Aphrodite onu taştan bir heykele dönüştürmüş.

Ananke: İnsan şeklindeki bir alınyazısı tanrısı.

Androgeos: Girit kralı Minos’un oğlu. Bir zaferden dönerken pusuya düşürülerek öldürüldü.

Androklos: Ephes şehrinin kurucularından.

Andromakhe: Hektor’un karısı ve Eetion’un kızıydı. Yedi kardeşi, babası ve annesinin ölümüne şahit olduktan sonrasında kocasınıda bir harpte yitirdi. Yunanlılara tutsak düşerek Akhilleus’un oğlu Neoptolemos’un metresi oldu.

Andromeda: Kral Kepheus ile Kasiope’nin kızı.

Anios: Apollonun Delosta yaşayan oğlu.

Ankhises: Troia kahramanlarından biri. Kapys ile Themiste’nin oğlu. Aphrodite’ten Aeneas (Enee) isminde bir oğlu oldu.

Ankhores: Phirigia kralı Midas’ın oğlu. Bir uçuruma düşerek can verdi.

Antaios: Poseidonile Gaia’nın oğlu olan Libyalı dev.

Antenor: Troia kralı Priam’ın arkadaşı Yunalılarla anlaşıp Troia’ya ihanet etti.

Anteros: Aphrodite’in Ares’ten olan oğlu.

Antigone: Oidipus’un kızı.

Antiklea: Odysseus’un anası. Oğlunun öldüğünü sanarak intihar etti.

Antiope: Nikteos’un kızı, Zeus ona aşık olmuştu.

Anubis: Mısırın ölüler tanrısı.

Antiphates: Sicilyada yaşayan dev cüsseli, insan eti yiyen Laistryon’ların kralı.

Antiphus: Priamos’un oğullarından biri. Agememnon tarafınca öldürüldü.

Apathe: Hile tanrısı.

Aphareus: İdas ile Lynkeus’un babası.

Aphrodite: Aşk ve güzellik tanrıçası.

Apollon: Zeus ile Leto’nun oğlu, Artemis’in kardeşi güneş ve güzel sanatlar tanrısı.

Arai: Ah etme tanrısı

Arakne: Lydya’lı güzel bir kız. Kendini tanrıça Athenadan üstün görmüş olduğu için tanrıça tarafınca örümceğe dönüştürüldü.

Ardolos: Hephaistos ile Aglea’nın oğlu.

Ares: Zeus ile Hera’nın oğlu, harp tanrısı.

Arge: Apollon’un geyiğe dönüştürdüğü bir peri kızı.

Argos: Zeus ile Niobe’nin oğlu

Ariadne: Dionysos’un karısı.

Ariane: Girid kralı Minos ile Pasiphane’in kızı.

Arimasp’lar: Tek gözlü efsanevi millet. Altını sakınan yarı kuş yarı arslan olan Gryps’lerle devamlı harp halindeydiler.

Arion: Yaşamı efsaneleşmiş Kesbos’lu bir çalgıcı

Arion: Poseidon ile Demeter’in oğlu.

Aristaios: .Apollon ile Kyrene adlı bir perinin oğlu. Çobanlığın, zeytin yetiştirmenin ve arıcılığın tarısıydı. Orpheus’un karısı Eurydike’ye aşık olmuştu.

Aristodemos: Messenia kralı, yurdunu kurtarmak için yirmi yıl süresince Ispartalılarla çarpıştı. Bunun uğruna kızını tanrılara kurban etti sadece genede Ispartalılara yenildi. Ve kızının mezarı başlangıcında kendini öldürdü.

Arkas: Zeus ile peri kzı Kallisto’nun oğlu.Arkadiaların atası, Erato’nun sevgilisi.

Arkhelaos: Temenos’un oğlu. Herakles’in torunu

Arkhemoros: Hyripyle’nin İason’dan olan oğlu. Bir yılan sokması sonucu öldü.

Arkiron: Kentauros’lardan biri.

Artemis: Zeus ile Leto’nun kızı. Apollon’un kız kardeşi. Kardeşinden bir kaç dakika ilkin doğup Apollon’un doğumu esnasında annesine yardım etmiş.

Askanios: Aeneas ile Kreuse’nin oğlu

Askalaphos: Akheron’un oğlu. Tanrıça Demeter’I kızdırdığı için devasa bir kayanın altına kapatılmıştı. Herakles bu gence acıyıp onu bir baykuşa çevirerek acısına son verdi.

Asklepios: (Esculope) Apollon’un oğlu, sıhhat, iyi etme ve hekimlik tanrısı. Tanrılara karşı gelip, ölüm döşeğindeki hastaları iyi etmiş olduğu, ölüleri hayata döndürdüğü için Zeus tarafınca öldürüldü.

Asia: Okeanos ile Ethys’in kızı. Asya kıtasına adını koydu.

Assaon: Niobe’nin babası. Kızına aşıktı, kızı bu aşka karşılık vermeyince torunlarını öldürdü.

Asteria: Titan Kheos ile Phebe’nin kızı. Zeus bu kıza gönül verince onunla beraber olmak istemeyen Asteria bir bıldırcın olarak Zeus’un elinden kurtuldu. Ve kendini denize atarak yüzen bir ada olan Ortygia’ya dönüştü.

Asterion: Girit adası kralı. Europa’nın Zeus’tan olan iki oğlu Minos ve Rhadamantys’I o büyüttü ve krallığını Minos’a bıraktı.

Astraios: Eos’un doğrusu şafak kızıllığının kocasıdır. Yıldızlara hükmederdi.

Astrea: Zeus ile Themis’in kızı. İnsanlara erdem ve hakkaniyet esin ederdi.

Astyanaks: Hector ile Andromakhe’nin oğlu. Troia ele geçirilince Odysseus onu kale duvarından aşağı atarak öldürdü.

Atalante: Arkadia’lı güzel avcı. Av esnasında Artemis’e eşlik ederdi.

Ate: Hata ve günah tanrıçası, insanların basiretini bağlardı.

Athamas: Phtiksos’un babası, İno’nun kocası.

Athena: Zeka tanrıçası. Bir adıda Pallastır.

Atlas: Titan İapetos ile Deniz kızlarından Klymene’nin oğlu. Öteki Titanlarla beraber Olympos’a saldırmış olduğu için Zeus onu gök kubbeyi omuzlarında taşımakla cezalandırdı.

Atreus: Pelops ile Hippodemia’nın oğlu. Thyestes ile Nikippe’nin kardeşidir. Ilkin Kleola ile evliliğe ilk adımını attı ve bu evlilikten Pelisthes dünyaya geldi. İkinci eşiyle olan evliliği dul kalan gelini Aerope ile oldu. Bu evlilikten Agememnon ile Menelaos adlı iki oğlu ve Anaksibia adlı bir kızı oldu.

Atrides: Atreus soyundan gelenler bu adla anılır bilhassa Agememnon ve Menelaos.

Atropos: Bildiklerinden şaşmayan üç Moria(Park) lardan biri.

Attis: Eski anadolu tanrılarından biri. Adonis kadar güzeldi bu yüzden Anadolu tanrılarının anası Kybele ona gönül verdi. Ondan yaşam boyu kendisine sadık kalma sözü almıştı sadece Attis Sakarya nehrinin perisi Sagaratis’e gönül verdi. Kybele buna oldukca öfkelendi ve peri kızının yaşamının bağlı olduğu ağacı kesti. Attis’I de delirtti.

Auge: (Augia) Aleus’un kızı. Herakles’ten Telephos isminde bir oğlu olmuştu.
Telephos’u doğurduktan sonrasında Mysia’ya firar etti. Orada kral Teothras’ın karısı oldu. Ondan sonra kim bulunduğunu bilmeden kendi öz oğlu ile evliliğe ilk adımını attı. 

Augias: Elis bölgesinin efsanevi kralı.

Aura: Phrygia’lı güzel bir kız. Rüzgar şeklinde çevikti. Artemis’in av arkadaşlarından biriydi. Dionysos buna aşık oldu fakat yakalayamadı. Ondan sonra Aphrodite araya girdi ve Aura’nın aklını başından aldı. Dionysos’tan iki evladı oldu fakat çocuklarını parçaladı sonrasında kendini Sakarya ırmağına attı. Zeus bu deli anneyi bir kaynağa çevirdi.

Aurora: Eos’un latince adı. Şafak tanrıçası.

Auson: Odysseus ile Kalypso’nun oğlu. Latinos isminde Latinlaerin babası sayılan bir oğlu vardı.

Autolykos: Odysseus’un büyükbabası. Hermes’in oğlu idi.

Autemedon: Akhilleus’un otomobilini sevkeden kahraman.

Autonone: Kadmos’un kızı. Aktaion’un anası, Dionysos onu delirttiğinden kız kardeşi Agaue ile beraber Pentheus’u parçaladı.

Baal: Asur Tanrısı

Bakkhant’lar: Dionysos şenliklerinde tanrının yanında dolaşan bayanlar

Basileia: Uranos’un kızı ve Rhea ile Titanların kızkardeşidir. Kardeşi Hyperion
ile evliliğe ilk adımını attı Selene(ay) ve Helios(güneş) I doğurdu.

Battso: Apollonun öküzlerini çalan Hermes’e yardım eden yaşlanmış.

Bauba: Neşeli bir hizmetçi kız, Persophene için üzülen Demeter’I eğlendirmeye çalışırdı.

Baukis: Philemon’un karısı.

Bellerophon: Korinthos’un kurucusu, Glaukos’un oğlu.

Bellona: Romalıların zafer tanrıçası.

Beroe : Adonis ile Aphrodite’in kızı. Poseidon onunla evlenmek istedi fakat o Dianysos ile evliliğe ilk adımını attı.

Bia : Dev palas ile Styx’in kızı. Sertlik anlamına gelen Bia, Nike(Zafer) in kız kardeşidir.

Bianos : Troialı bir komutan. Agememnon tarafınca öldürüldü.

Bias : Amythaon’un oğlu. Melanpous’un kardeşi.

Biton : Kydippe’nin oğlu

Bona Dea : Doğurganlık tanrıçası.

Boreas : Şimal rüzgarı tanrısı. Şafak tanrısı Eos’un oğlu

Bormos : Titias’ın oğlu, oldukca güzel bir delikanlı olan Bormos’u ufak bir su kaynağının perileri kaçırdılar.

Brankhos : Anadolu’da Miletos’lu oldukca güzel bir delikanlıydı. Bigün dağda sürüsünü otlatırken tanrı Apollon onu görüp aşık oldu. Tanrı ona kahinlik sanatını öğretti.

Briareos : Yüz kollu devler, titanlarla harbinde tanrı Zeus’un tarafında yer aldılar.

Britomartis : Girit’li bir tanrıça, Zeus ile Karme’nin kızı.

Brontes : Gök ile yerin oğlu Kylop’lardan biri.

Brotheus : Yanardağlar tanrısı ile zeka tanrıçasının oğlu. Fazlaca çirkin olduğundan alemin maskarası olmasın diye Etna yanar dağının içine atılmıştı.

Bryte : Ares’in kız Minos’un sevgilisi.

Busiris : Zalim bir Mısır kralı Herakles tarafınca öldürüldü.

Byblis : Miletos’un kızı. Adam kardeş’I Kaunos’a aşıktı Kaunos onun bu aşkından korkup kaçınca kendini öldürdü. Ona acıyan periler Byblis’i çağlayan’a çevirdiler. (Bugünkü Kaplıca)

Byzas : Poseidon’un oğlu. Anası Zeus ile İo’nun kızı idi. Byzans şehrini kurdu

Bassareus : Dionysos’un latince adı

Bendis : Trakyalıların ay tanrıçası.

Bianna : Kıtlık yüzünden Girit adasından kaçan genç bir kız. Viyana şehrine adını verdi.

Boarmia : Pallas’ın bir lakabı. Öküzlerden faydalanmayı öğrettiği için bu lakabı almıştı.

Boreadlar : Şimal rüzgarının çocuklarına verilen ad.

Bosphoros : Sığır geçidi anlamına gelir. İstanbul boğazınıneski adı.

Botres : Eumelos’un oğlu. Tanrı Apollon’a taktim edilen kurbanın beynini yediği için babası tarafınca öldürüldü.

Brankhid’ler : Apollon’un gözdesi Brankhos’un soyundan gelenlere verilen ad.

Briseis : Aslolan adı Hippodemie olan Briseis Troia civarında eski bir Anadolu şehri olan Lyrnessos şehrinin rahibinin kızydı. Babasının katili Akhilleus’un sevgilisi oldu.

Brithynoos : Apollon’un adlarından biri.
Brykhia : Aphrodite’in adlarından biri.
entheus’u parçaladı.

Cacus : Herakles tarafınca öldürülen bir dev.

Caeculüs : Vulcain’in oğlu

Caelus : Uranos’un latince karşılığı

Camene : Çeşme perileridirler sadece yunanlılar bunların esin perileri olduklarına da inanırlardı.

Camilla : Volskiler kralı Metabus’un amazonlara benzeyen kızı.

Camenta : Romalı doğum tanrıçası.

Carmenta : Ladon ırmağının efsanevi kızı. Gaipten haberler veriyordu.

Carna : Roma civarında Tiber nehri kenarlarında yaşayan bir peri kızı.

Catanitus : Latinlerin Ganymedes’e verdikleri ad.

Centimaniler : Yüz kollu devler.

Ceres : Toprak ve ürünler tanrıçası Demeter’in bir öteki adı.

Clio : Kahraman destanı Epos ve Tarih Musa’sına Latinlerin verdikleri ad.

Concordia : Romalıların sulh tanrıçası.

Concus : Eski Roma tanrılarından biri. Gizlemek, örtmek, saklamak tanrısıydı.

Cubido : Aşk tanrısı Eros’un bir öteki adı.

Dada : Namusu uğruna kendini öldüren efsanevi Girit’li bir karı.

Daedalion : Sabah yıldızı Eoshoros’un oğlu harbe ve ava oldukca düşkündü. Kızının ölümünden sonrasında çekmiş olduğu acıya üzülen tanrı Apollon bu kederli babayı bir akbabaya çevirdi.

Daimon : İlahi bir kudret taşıdığına inanılan adeta tanrılaşmış insanlara verilen ad.

Daktylos : İda dağında oturan ve madenleri işleyen becerikli cinler. Bu cinleri Rhea doğurmuştur.

Daimos : Ares’in yardımcısı, korku.

Damaster : Poseidon’un oğlu

Dammaneus : Daktylos’lardan biri.

Danae : Argos kralı Akrisios’un kızı.

Danaidler : Danaos’un elli kızına verilen ad.

Danaos : Belos’un iki oğlundan biri, değişik değişik kadınlardn elli kızı olmuştu.

Daphne : Apollon’un aşka düştüğü peri kızı, defne ağacına çevirildi.

Daphnis : Çoban şiirlerinin mucidi, sicilyalı bir çoban.

Dardanos : Zeus’un oğlu, Troia kalesini o inşa etti. Çanakkale boğazı eski adını ondan almış.

Dedalos : Yunanlılarca heykeltraşlığın ve mimarinin piri sayılan efsanevi bir sanatkar

Deimos : Korku anlamına gelen Deimos Ares’in en yakın arkadaşıdır.

Deioneus : Dia’nın babası İksiyon onu kızgın kömür dolu bir hendeğe atıp yamıştı.

Deiphobos : Priamos’un oğlu, Hector’un kardeşi.

Delphoi : Gelecek olaylardan haber verme yeri, kehanet tapınağı.

Delos : Yüzen bir ada iken Artemis ve Apollonun doğumu için Zeus onu denizin üstünde durağan(durgun) bir ada haline getirdi.

Dejanıra : Herakles’in karısı

Demeter : Toprak ve ürün tanrıçası.

Demodike : Kretheus’un karısı, Phriksos’un kaynanası.

Demodokos : Gözleri kör bir halk şairi. Şiirleri ile efsaneleşmiştir.

Demophon : Theseus ile Phedra’nın oğlu. Elpeor ile Troia savaşına katıldı.

Despoina : Demeter’in Posidon’dan olan kızı Persophene’in bir öteki adı.

Deukalion : Prometheus ile Klymene’nin oğlu, Pyrrha’nın kocası. Tufan da sağ kalanlardan.

Diana : Artemis’in latice adı.

Dido : Karthaca kraliçesi, Aineas’ı sevmişti karşılık alamayınca kendini öldürdü.

Didyme : Brankhid’lerin kahinlik tapınağı

Dike : Zeus ile Themis’in kızı. Hakkaniyet sembolü.

Diktynna : Giritte Artemis’in yerini tutan iki tanrıçadan biri.

Diktys : Seriphos adasında yaşayan bir balıkçı. Perseus ve anası Danae’yi bulmuştu.

Dimoedes : Arezen’in kardeşiydi ve onun kızı Euopis ile evliliğe ilk adımını atmıştı sadece Euopis onu kendi
kardeşi ile aldatıyordu. Durum ortaya çıkınca Euopis kendini öldürdü. Diometes sonrasında sahilde genç bir karı cesedi buldu ve buna aşık oldu. Ceset çürümeye başlayana kadar onu sakladı sonrasında görkemli bir törenle defnetti fakat bu anlam ifade etmeyen aşkı içinden söküp atamadı ve mezarın başlangıcında kendini öldürdü.

Dione : Okeanos’un kızı

Dionysos : Şarap tanrısı

Dioskur’lar : Zeus’un oğullarından Kastor ile Polydenkes’e verilen ad. Anneleri Leda idi. İki kardeş gemicilere yol gösterir tehlikeli anlarda yardımlarına koşarlardı.

Dirke : Epopeus’un karısı

Dodona : Zeus tapınağı, Zeus bu tapınakta sorulan sorulara, dualara yanıt verirdi.

Dolion’lar : Bugünkü Kapıdağda yaşayan bir halk.

Dolon : Troia’lı bir genç. Fazlaca süratli koşardı, harp esnasında casus olarak Yunanlıların arasına karıştı sadece yakalandı ve Diomedes tarafınca öldürüldü.

Doris : Okeanos ile Tethys’in kızı. Kardeşi Nereos ile evliliğe ilk adımını attı. Ondan Nereid’ler diye malum elli kızı oldu.

Doros : Apollon ile Phthie’nin oğlu

Dryad’lar : Ormanlarda yaşayan ağaç perileri. Hayatları ağaca bağlıydı. Ağaç çürüdüğü yada kesildiği süre bunlarında hayatları son bulurdu.

Dryas : Ares’in oğullarından biri.

Dryope : Kral Dryops’un tek kızı. Oeta dağında babasının sürülerini otlatırdı. Apollon bu kıza gönül verdi ve yılan şekline girerek onunla birleşti. Kız bu vakadan hiç kimseye haber vermedi. Andreamon ile evliliğe ilk adımını attı ve bir oğlu oldu. Adını Amphissos koydular.
Dryops : Apollon ile Dia’nın oğlu. Kızı Hermes ile beraber olup Pan’ı doğurdu.

Eakos : Zeus ile peri kızı Egine’nin oğlu. Dindarlığı ile tanınırdı.

Eetion : Mysia bölgesinde bir şehrin kralı. Andromak’ın babası.

Efhialtes : Gaia ile Uranus’un oğlu olan bir dev.

Egeria : Romalıların doğum tanrıçası.

Egeus : Atina kralı Theseus’un babası. Theseus Minotaure’e karşı kazanılmış olduğu zaferden dönerken beyaz yelken çekmediği için babası oğlunun yenildiğini zannederek kendini denizew attı. O günden beri bu denize ege denizi derler.

Egestes : (Akestes) Sicilyada Krimisos ırmağının tanrısının oğlu

Egina : Asapos ırmağı tanrısının kızı, Zeus tarafınca kaçırıldı.

Egisthos : Thyeste’nin oğlu.

Egypios : Antheus ile Boulis’in oğlu.

Egyptos : Mısırın meşhur kahramanlarından, Poseidon ile Nil nehrinin oğlu. Mısıra adını verdi.

Eidothea : Proteus’un oğlu babasına akıl danışmaya gelen Menelaos’a yardım etti.

Eileithyia : Doğum arğrıları tanrısı. Bu tanrı, doğumlarında hanımefendilere yardım edermiş.

Eirene : Sulh sembolü Horalardan biri.

Ekhemos : Aeropos’un oğlu.

Ekhestos : Zalimliği ile tanınan Epir kralı.

Ekhidna : Gövdesi hanıma, kuyruğu yılana benzeyen bir ejder. Lerna Hydrası denilen yılanın annesidir.

Ekhion : Kadmos’un ektiği dragonun dişlerinden hortlayan beş adamdan biri.

Ekho : Ormanlarda, dağlarda dolaşan yankı perisi. Her yerde yanlızlığı arıyor insanlardan ve tanrılardan kaçıyordu. Aşkına karşılık vermediği için Pan çobanları ona karşı galeyana getirdi. Ve çobanlar Ekho’yu parçalayıp, parçalarını her tarafına attılar.

Elektra : Agememnon ile Klytaimenestra’nın kızı. Okeanos ile Tethys’in kızlarından birininde adı Elektra idi.

Elektryon : Perseus’un üç oğlundan biri.

Eleutherios : Zeus’un lakabı

Elysion : Yeraltı cenneti

Elpenor : Odysseus’un arkadaşalarından biri. Kirke onu domuza çevirmişti fakat sonrasında yeniden insan şekline döndü.

Empusa : Hekate’nin, insanları korkutmak için yarattığı bir canavar. Her çeşit kılığa girebilirdi. İnsan etiyle beslenirmiş ve kurbanalarını oldukca güzel bir karı kılığına girerek avlarmış.

Endymion : Ayışığı Selene’nin aşka düştüğü güzel bir delikanlı.

Enyalios : Cenk tanrısı Ares’in adlarından biri.

Enyo : Ares’in en sadık arkadaşlarından biri. Enyo yıkım anlamına gelir.

Eolos : Rüzgarların bekçisi.

Eolia : Eolos’un oturmuş olduğu ada.

Eos : Şafak

Epaphos : Zeus ile İo’nun oğlu

Epeios : Panopeus’un oğlu Troia savaşına otuz vapur ile gelmişti.

Epeos : Panopee’nin oğlu surları yıkmak için kullanılan aleti buluş etti ve Troia savaşındaki tahta atı yapmış oldu.

Ephesos : (Ephes) Anadolu’nun Ege sahillinde eski devirlerin en meşhur şehri.

Ephialtes : Gaia ile Uranos’un oğlu olan dev.

Epidauros : Asklepios’un en meşhur tapınağının bulunmuş olduğu yer.

Eikaste : İokaste’nin öteki adı.

Epimelides : Sürüleri bekleyen perilerin adı.

Epimenides : Giritli bir ozan ve bilici. Atinayı Veba salgınından kurtarmıştı.

Ephimetheus : Prometheus’un kardeşi

Epione : Asklepois’in karısı.

Epiphania : Tanrıların insan şeklinde yada başka şekillerde maddi olarak görülmesi.

Epiros : Ekhion’un kızı

Epopeus : Bir kahramanın adı. Poseidon’un oğlu olduğu söylenir

Erato : Dokuz esin perisinden biri

Erebos : Khaos ile Nyks’in oğlu. Karanlık yeraltı dünyasının sembolü.

Erekhteous : Atina’nın meşhur kahramanı.

Erginos : Beotia bölgesinde Orkhomenos kralı.

Eridanos : Okeanos ile Tethys’in oğlu. Efsanevi bir dere.

Erigone : Atinalı İkarios’un kızı. Dionysos’un sevgilisi.

Erikhthonios : Hephaistos’un oğlu. Hephaistos’un yere saçılan tohumlarından meydana gelen yarı insan yarı yılandı. Athena bu çocuğa acıyıp onu bir kutuya koydu ve Kekrops’un üç kızına emanet etti. Erikhthonios büyünce oldukca akıllı bir insan oldu ve Atina krallığını ele geçirdi.

Erinona : Namus ve masumiyeti ile ün salan Kıbrıs’lı kız. Zeus bile ona aşık olmuştu. Hera bu aşka engel olmak için Adonis’I Erinona’ya bela etti. Kızlığını kaybeden Erinona tavus kuşuna çevirildi.

Eriny’ler : İntikam saçan tanrıçalar.

Eriphyle : Argos kralı Talaos’un kızı, Adraste’nin kardeşi.

Eris : Nifak, anlaşmamazlık tanrıçası, Ares’in kardeşi ve arkadaşı. Istırab(Ponos), Unutmak(Lethe), Açlık(Limos), Üzüntü(Argos) çocuklarıdır.

Eros : Aşka tanrısı, aşk ve güzellik tanrıçası Aphrodite’in oğlu.

Erymanthos : Apollon’un oğlu. Adonis ile buluşmak için yıkanan Aphrodite’i çıplak görmüş olduğu için tanrıça gözlerini kör etti. Bunun üstüne Apollon oğlunu bir yaban domuzuna çevirdi ve Adonis’i öldürttü.

Erysikhthon : Thesseba kralı Triapos’un oğlu. Dinsiz ve zalim bir adamdı. Demeter’e ilişkin bir ormanı tahrip edince tanrıça onu açlıkla kıvrandırarak cezalandırdı.

Eryks : Aphrodite ile Poseidon’un oğlu.

Erytos : İole’nin babası. Ok atmada kendisini geçene kızını vermeyi vaad etmişti. Herakles yarışmada onu geçmiş olduğu halde sözünde durmadı bunun üstüne Herakles onu öldürdü.

Eskulape : Hekimlik tanrısı Asklapios’a latinlerin verdiği ad.

Eteokles : Oidipus ile İokaste’nin oğlu, Thebai kahramanlarından biri.

Ethemea : Artemis’in etrafıdaki perilerden biri. Cos adasındaki kral Merops ile evlenmek için tanrıçadan ayrılınca, tanrıça buna oldukca sinirlendi ve onu okları ile delik deşik etti.

Euadne : Tutsak düşen kocasını yakarlarken kendisini kocasını yaktıkları ateşe atan özverili hanım.

Euandros : Arkadialı bir kahraman, yurdundan ayrılıp İtalya da bir koloni kurdu.

Eukhenor : Bilici Polydos’un oğlu, babası ona iki çeşit ölümden birini seçmesini söylemiş oldu.Ya evinde kalıp rahat döşeğinde can vermek yada harpte çetin fakat şerefli bir ölüm. Troia savaşına katıldı ve yiğitçe öldü.

Eumaios : Odysseus’un sadık çobanı

Eumenid’ler : Attikada ki intikam tanrıçalarına verilen ad.

Eumolpos : Poseidon ile Khione’un oğlu. Herakles’in öğretmeni.

Euneos : İason ile Hypsiplye’nin oğlu.

Eunike : Bir deniz perisi. Nereos ile Doris’in kızı.

Eunomia : Okeanos’un kızları Hora(Saat) lardan biri. Letafet perilerinin anası.

Eunomos : Arkhiteles’in oğlu. Herakles tarafınca öldürüld&#25 2;.

Euphemos : Poseidon’un oğlu, Arganaut’lardan biri. Babasının ona verdiği vasıfla su üstünde yürüyordu.

Euphorbos : Pantheos’un oğlu Troia’lı bir kahraman. Patroklos’u öldürmüştü .

Euphorion : Akhilleus ile Helena’nın evladı. Zeus ona aşık oldu fakat Euphorion ondan firar etti ve Melos adasına sığındı. Fazlaca öfkelenen Zeus yıldırımıyla onu öldürdü.

Euphrosyne : Eurymone’nin üç kızı olan Kharit’lerden biri.

Europa : Finike kralı Agenar ile Telepassa’nın kızı. Boğa şekiline giren Zeus tarafınca kaçırıldı. Zeus’tan Minos, Sarpedon, Rhadamnthys adlarını taşıyan üç oğlu oldu. Adını Avrupa bölgesine verdi.

Euros : Eos ile Astraeos’un oğlu. Cenup-batı rüzgarı olarak bilinir.

Euryale : Gaia’nın kızkardeşleri olan Gorgon’lardan biri

Euryalos : Aenes’in arkadaşlarından biri. Güzelliği ile ün salan bu delikanlı Nisus ile büyük bir aşk yaşadı.

Eurybie : Yer ile denizin kızı, Astraos’un anası.

Eurydike : Orpheus’un karısı. Aristeos’tan kaçarken bir yılan tarafınca öldürüld&#25 2;.

Eurygania : Oidipus’un karısı.

Eurylokos : Odysseus’un arkadaşı ve kızkardeşinin kocası.

Eurykleia : Odysseus’un süt anası.

Eurymakos : Odysseus’un karısına göz koyanlardan biri. Odysseus tarafınca öldürüld&#25 2;.

Eurymeda : Oeneus ile Althea’nın kızı. Kardeşi Meleagros’un ölümüne oldukca ağladığından Meleagrid denilen kuşa dönüştürül dü.

Eurymedon : Prometheus’un babası. Titanlarla meydana getirilen harpte Zeus tarafınca uçurumdan aşağı atıldı.

Eurynome : Okeanos ile Tethys’in kızı. Zeus tarafınca sevildi ve üç Kkari(Letafet perileri) doğurdu.

Eurynomos : Yeraltı tanrılarından biri. Yere gömülen ölülerin etlerini yer kemiklerini bırakırdı.

Euryphaessa : Hyperion’un karısı . Helios, Selene ve Eos’u doğurdu.

Eurypylos : Tanınmış karamanlara verilen ad.

Eurysakes : Aiaks ile Tekmassa’nın oğlu.

Eurytheus : Herakles’e çeşitli görevler veren Tiryns kralı.

Euterpe : İlham perileri olan Musa’lardan birinin adı, flüt çalmasını öğretirdi.

Eurytion : Kentaur’lardan biri. Hippodemiz’yı kaçırmak isteyince Lapithlerle harp başladı.

Eurytos : Herakles’e yay bükmesini öğreten meşhur kral İola’nın babası.

Euthymos : Temesa şehrini kurtaran meşhur kahraman.

Evadne : Poseidon ile Pitane’nin kızı.

Evandros : Sarpedon’un oğlu Lykia’lı bir yiğit Troia harbinde desteğe gelmişti.

Evenos : Ares ile Demonike’nin oğlu. Etolia krallarından biri. Marpassa isminde ki kızına talip olanları öldürüyordu.

Evippe : Epir kralı Tyrimmas’ın kızı, Odysseus onu baştan çıkarıp sonrada terk etmişti. Bu beraberlikten Euryalos dünyaya geldi. Evippe çocuğun boynuna “Minnettarlığın İşareti” yazan bir tabela asıp Odysseus’a yolladı.

Evohe : Dionysos’un lakabı. Cesaret oğlum anlamına gelir.

Fama : Halkın sesinin sembolü olan Fama Yer’in kız evladıdır. Sayısız gözü ve bir oldukca ağızı vardır. Fazlaca süratli uçardı.

Fames : Açlığın sembolü.

Fatum : Şans tanrısı.

Fauma : Tanrı Faunuz’un karısı

Faunus : Latinlerin tenha doğa tanrısı.

Febris : Hararet ve Sıtma tanrıçası.

Feronia : Çeşmelerin ve ormanların tanrıçası.

Fides : Verilen sözde durma tanrısı

Fors : Rastlantı tanrıçası.

Flora : Yeşeren bitkilerin çiçeklerin tanrıçası.

Furiler : Yeraltı cehenneminin korkulu devleri. Bunlar tanrıların intikam memurları idi ve Poseidon’un kanından olmuş Yer’in kızlarıydı.İnsanların kalplerine korku ve vicdan azbını getirirlerdi.

Fraude : Hile tanrıçası. Yarı insan yarı yılandı.

Furina : Hırsızların tanrısı.

Furrına : Tibet nehri kenarında bir kaynağın ve ormanın tanrısıydı.

Gaia : Toprak. Tüm tanrıların soylarının çıkmış olduğu en eski ve ilk tanrıça. Kocasız olarak
Uranus’u doğurdu. Onun hem anası hem de karısı oldu.

Galateia : Güzel bir peri kız, Kylop Polyphemos ona aşık olmuştu.

Galates : Herakles’in bir prensesten olma oğlu.

Galaotes : Apollon ile Themisto’nun oğlu

Galinthias : Herakles’in anası Alkmene’nin arkadaşı. Alkmene doğum yapacağı sırada doğum tanrıçaları Hera’nın talimatıyla doğuma engel olmaya çalışınca Galinthias onları uzaklaştırdı ve Herakles’in doğumuna yardım etti fakat sonunda Hera onu Gelincik’e dönüştürerek cezalandırdı.

Ganges : Bir peri kızı olan Kalauria ile İndos’un oğlu ve Ganj nehrinin tanrısı. Sarhoş olduğu bir zamanda annesini iğfal etmiş olduğu için kendine ulaştığında utancından kendini dereye attı. O günden sonrasında bu nehrin adı Ganj oldu.

Ganymedes : Troia kralı Toros’un oğlu. Zeus onu sevmiş oldu ve Olympos’a yanına alarak orada alı koydu.

Geantes : Gaia’nın evlatları, Uranos’un yarasından akan kanlarla yaratıldılar.

Genius : Roma tanrısı. Bir nevi koruyucu melek görevini görüyordu. Her insanoğlunun kendine ilişkin bir Genius’u olduğuna inanılırdı.

Gerena : Pygmeler bir nevi cüceler soyundan bir karı. Tanrılara yüz vermediği için Turna kuşuna çevirildi.

Geras : İhtiyarlık tanrısı. Herakles tüm insanların yaşlandıkları süre başına musallat olan bu tanrıyı yenik etti.

Geryoneus : Üç başlı devasa bir dev, Herakles tarafınca öldürüld&#25 2;.

Gigant’lar : Uranos’un yarasından akan kanlarla yaratılmış devler. Tanrılar bunlardan nefret ederlerdi. Dağ şeklinde gövdeleri yılan şeklinde kuyrukları vardı. Titanlarla beraber Zeus’a karşı savaşmışlardı. Herakles teker teker hepsini yenik edip Vezüv yanardağının altına hapsetti.

Glaukos : Sisypos’un oğlu. İnsan eti ile beslenen kendi atları tarafınca parçalandı.

Gorgon’lar : Phorkos ile Keto’nun üç kızı. Saçları yılandan korkulu bakışlı ifritler. Bunlara bakan taş kesilirmiş. Stheno, Euryale ve Medusa adlarını taşıyan üç kardeşin en kötüsü Medusa idi.

Grazia’lar : Letafet perileri.

Gree’ler : Phorkos ile Keto’nun öteki üç kızı, doğuştan beyaz saçlıydılar.

Griffon’lar : Arslan gövdeli kartal başlı efsanevi kuşlar. Apollon’un hazinelerine bekçilik yapıyorlardı.
Gyges : Titanlardan biri. Uranos ile Gaia’nın oğlu, yüz kolu elli başı vardı.

Hades : Kronos’un oğlu. Cehennemlerin karanlık alemlerin ve ölüler diyarının tanrısı.

Haemon : Kral Oidipus’un kızı. Babası nişanlısı Antigone’u ölüme mahkum edince intihar etti.

Haemos : Boreas’ın oğlu Thrakia Tyranlarından biri.

Hagno : Lykea kaynağının perisi.

Halia : Rodoslu güzel bir kız. Poseidonla evliliğe ilk adımını attı ve altı oğlu, birde kızı oldu. Halia’nın altı oğlu Aphrodite’in tesiri ile annelerine büyük bir aşk ve şehvetle bağlanınca babaları Poseidon onları öldürdü. Bu duruma oldukca üzülen hanım kendini denize atarak intihar etti.

Halirrhotios : Poseidon’un oğlu, Ares’in kızı Altippe’ye saldırmış olduğu için Ares tarafınca öldürüld&#25 2;.

Halkyon : Kral Keyks’ın karısı.

Hamadryad : Ağaç perileri. Bir ağaçla birlikte doğup onunla birlikte ölen periler.

Harmonia : Aphrodite ile Ares’in kızı, Kadmos’on karısı. Kocası ile beraber bir yılana dönüştürül düler.

Hrpalyke : Tkrakia kralının kızı, ufak yaşta annesini kaybettiğinden babası onu kısrak sütü ile besleyip adam şeklinde yetiştirdi.

Harminna : Irmak tanrısı Asopos’un kızı, Ares’ten Oenomaos isminde bir oğlu vardı.

Harpyi’ler : Thaumas ile Elektra’nın kızları, fırtınanın ve ölümün sembolüydüler. Sirenlere benzerlerdi ve kanatlarıvardı.

Hebe : Zeus ve Hera’nın kızı. Gençliğin ve güzelliğin sembolü idi.

Hekate : Artemis’in yardımcısı iyilik sever bir tanrıça. Bir titan olan Perses ve Asteria’nın kızı idi. Darda kalanlara yol gösterirdi.

Hegeleos : Herakles’in torunu, Omphale ile Herakles’te olan Tyrsenos’un oğlu.

Hektor : Troialıların en büyük kahramanı, Akhilleus tarafınca öldürüld&#25 2;.

Helena : Menelaos’un karısı. Troia prensi Paris onu kaçırılmış olduğu için Yunanlılar Troia’ya saldırdılar. Zeus ile Leda’nın kızı olduğuna inanılırdı.

Helenos : Priamos’un oğlu. Troia’lıların kahini. Yunanlılara tahta atı yapmalarını söyleyerek yurduna ihanet etti.

Heliades’ler : Helios ile Klymene’nin kızları. Kardeşleri Phaeton’un ölümünden dolayı duydukları üzüntüden oldukca fazla ağladıkları için tanrılar onları kavak ağaçlarına dönüştürdü ler.

Helike : Çocukken Zeus’u besleyen iki peri kızından biri. Daha sonrada Büyük ayıya çevirildi.

Helikon : İlham perileri Musa’ların mukaddes dağı.

Helios : Güneş tanrısı. Hyperion ile Theia’nın oğlu. Deniz perilerinden Perseis ile evliliğe ilk adımını attı. Bir oldukca evlatları oldu.

Helle : Phriksos’un kardeşi. Çanakkale boğazı eski adı olan Helles Pontos adını ondan almıştır.

Hellen : Deukalion’un oğlu tüm yunanlıların babasıdır. Bu yüzden Yunanlılara Hellenler denirdi.

Hemera : Gündüz. Nyks (Gece) nin kardeşi. Fani insanlara ışığı getirirdi. Öteki adı Eos (Şafak) tur.

Hemikynes : Köpek şeklinde ses çıkaran ve başlarıda köpeğe benzeyen garip yaratıklar. Karadeniz kıyısında yaşarlarmış.

Heosphoros : Eos’un oğlu sabah yıldızı.

Hephaistos : Ateş tanrısı. Latinler Vulcain der.

Hera : Baş tanrıça. Zeus’un kardeşi ve karısı. Latinler Junon der.

Herakles : Zeus’un oğlu kuvvet tanrısı. Latinler Hercule der.

Herakliad’lar : Herakles’in soyundan gelenlere denir.

Hermaphrodite: Aphrodite ve Hermes’in oğlu. Salmikis adlı göl perisi ona aşık oldu, Hermaphrodite kendisi ile ilgilenmeyince tanrılardan ikisini bir tüm haline getirmelerini istemişti. O günden sonrasında aynı gövde içinde hem hanım hemde adam kişiliğini taşıdı. 
Herme’ler : Yolların koruyucuları

Hermes : Tanrıların ulağı habercisi.

Hermione : Menelaos ve Helena’nın kızı

Hero : Leandros’un sevgilisi olan rahibe. Sevgilisi ölünce, cesedinin başlangıcında oda kendini öldürdü.

Herse : Kekrops’un üç kızından biri. Athena Erkhthonos’u bu üç kardeşe emanet etmişti.

Hesione : Troia kralı Laomedon’un kızı.

Hesperidler : Güneşin batmış olduğu yerin perileri. Gecenin doğrusu Nyks’in kızlarıdır.

Hesperos : Akşam yıldızı. Atlas’ın oğlu, insanlara yol gösterir iyilik eder.

Hestia : Kronos ile Rea’nın kızı. Romalılar ona Vesta derler. Aile ocağı tanrıçasıdır.

Hiera : Herakles’in oğlu olan Telephos’un karısı. Yunanlılar Troia’ya karşı harp açtıklarında Hiera kadınlardan kurulu bir orduyla onlara karşı kouymuştu.

Hirodyeller : Tanrıların tapınaklarına ilişkin olan hanım ve adam köleler.

Hilaeira : Leukippid’lerden biri, Phoebe’nin kızkardeşi.

Hilebie : Karia bölgesi krallarından birinin kızı. Lyrkos isminde bir Yunanlıyla evliliğe ilk adımını attı. Kocasının her türlü ihanetine karşın hep ona sadık kaldı.

Himalia : Bir peri kızı. Zeus’tan üç evladı oldu. Bu üç oğlan buğdayın geçirdiği safhaları sembolize eder. Spartaeos(Tohum eken), Kronios(Buğday yetiştirici), Kytos(Ekmekçi)

Himeros : Aşk isteğinin sembolü Eros’a arkadaşlık ederdi.

Hippe : Kentaur, Khrion’un kızı.Eole’den hamile kalınca babasının korkusundan Pelion dağına firar etti fakat babası onu buldu. Bunun üstüne kendisini kurtarmaları için tanrılara yalvardı. Tanrılarda onu at şeklinde bir burç yapmış olup gökyüzüne kaldırdılar.

Hippios : Poseidon ile Athena’nın lakapları.

Hippo : Skedasos’un iki kızından birinin adı. Kardeşi ile beraber Ispartalıların saldırısına uğradılar. Bu vakadan sonrasında intihar ettiler.

Hippodemia : Pisa kralı Oinomaos’un kızı. Pelops onunla zorla evliliğe ilk adımını attı. İki evlatları oldu. Arteus ile Tyestes.

Hippo Kampos: Yarısı at yarısı balık olan deniz hayvanları. Nereidler bunların üstüne binip dolaşırlardı.

Hippolyte : Amazonların kraliçesi. Ares’in kızı olduğu söylenir, Herakles tarafınca öldürüld&#25 2;.

Hippolytos : Thesseus’un Amazonlar kraliçesi Atiope’den olan oğlu.

Hippomedon : Dev cüsseli bir kahraman, Thebai’ye karşı savaşan Yedililerdem biriydi.

Hippomenes : Megeros ile Merope’nin oğlu. Atalante ile evliliğe ilk adımını attı.

Hippotes : Heraklid’lerden biri.

Historis : Bilici Tresias’ın kurnaz kızı. Herakles’in doğumu esnasında, Hera’nın emri ile doğuma engel olmaya çalışan doğum tanrıçalarını kurnazlıkla oradan uzaklaştırıp doğumun olmasını sağlamış oldu.

Hora’lar : Zeus ile Themis’in üç kızı. Bunlar zamanların ve mevsinlerin tanrıçalarıdır.

Horkios : Zeus’un lakabı.

Hyad’lar : Atlas’ın kızları. Zeus’u Dodon’da onlar büyüttü

Hyakinthos : Amiklas ile Diomede’nin oğlu. Fazlaca güzel bir delikanlıydı. Thamyris adlı bir adam ona aşık oldu, Apollon da ona gönül verenlerdendi.

Hybris : Anası Koros idi. Hayasızlığın, ölçüsüzl&# 252;ğün sembolü.

Hydne : Skyttis’in kızı. Baba kız oldukca usta dalgıçlardı.

Hydra : Lerna bataklığında yaşayan onlarca başı olan büyük bir yılan.

Hygieia : Sıhhat tanrıçası ve Asklepios’un kızlarından biri.

Hylas : Kral Theiodamas’ın oğlu Herakles Hylas’ın babasını öldürdükten sonrasında delikanlıyı uşak olarak yanına almıştı. Onu her yere bununla beraber taşırdı.

Hyllos : Herakles ile Dejanire’nin oğlu

Hylonome : Kentaur Kyllaros’un karısı. Kocası öldürülünc e intihar etti.

Hymenaios : İlham perilerinden birinin oğlu. Gençlik ve evlendirme tanrısı. Düğünlerde söylenen türküleride o esin eder.

Hymnos : Phrygia’lı bir çoban. Artemis’in arkadaşlarından kabul edilen Nikaea adlı periye aşık olmuştu. Fakat Nikaea ona yüz vermedi ve bigün kendisine aşkını duyuru etmesine sinirlenip onu öldürdü.

Hyperion : Titanlardan biri. Uranos ile Gaia’nın oğlu. Kız kardeşi Heia ile evliliğe ilk adımını attı. Helios, Eos ve Selene’nin babası.

Hypermestra : Danaos’un elli kızından biri. Zorla evlendirilen elli kız evlendikleri gece kocalarını öldürürken kocasına tek zarar vermeyen kardeş Hypermestra idi.

Hypnos : Uyku tanrısı. Ereos ve Nyks’in oğlu.

Hypsipyle : Lemnos adası kralı Thoas’ın kızı. Lemnos bayanları ayaklanıp kocalarını öldürmeye başlayınca Hypsklye yaşlı babasını kaçırdı ve Khios adasına götürdü. Arganaotlar bu adaya çıkmış olduğu süre Jason ‘la karşılaştı ve ona aşık oldu. Jason’dan iki evladı oldu.

Hyrieus : İhtiyar bir çiftçiydi sadece büyük tanrıları evinde konuk etmiş olduğu için tanrılar ona karşı hep iyiydiler bu yüzden yaşlı adam bir karısı olmadı halde adam evladı olmasını istediğinde onun bu isteğini yerine getirdiler.

İarea : İda dağının güzel perilerinden biri.

İakkhos : Eleusis Mysteria’larının tanrısı. Bazıları onun Demeter’in oğlu olduğuna inansalarda, aslolan inanış Zeus ile Persephone’nin oğlu olduğu yolundadır. Aslolan adı Zagreus olan bu evladı Zeus kıskanç karısının Zulmünden kurtarmak için şekilden şekile soktu. Onu bir boğa şekline soktuğu gün Hera’nın takip edenleri onu yakaladılar ve kestiler. Zeus oğlunun yardımına yetişemedi. Apollon’a cesedinden arta kalanları Parnassos dağına getirmesini söylemiş oldu. Apollon çocuğun halen çarpmakta olan kalbini getirdi. Zeus kalbi emdi ve Zagres’I yeniden yarattı.Bu kere ona İakkhos adını koydu.

İalemos : Apollon ile Kalliope’nin oğlu. Genç yaşta ölenler için söylenen hüzünlü mersiyelerin taratıcısı.

İambe : Pan ile peri Ekho’nun kızı. Hizmetçilik yaparken kızını arayan kederli Demeter’I eğlendirmeye çalışırdı.

İamos : Kahramanlık devirlerinde yetişmiş bir bilici. Apollon ile Evadne’nin oğlu. Kahinliği babası Apollon’dan öğrendi.

İanus : Romalıların inancına bakılırsa evlerin kapılarını bekleyen tanrı idi. 
İapetos : Prometheus’un babası.

İasion : (Jasion) Zeus’un oğlu Demeter’in sevgilisi. Demeter’den Plutos (Zenginlik) isminde bir oğlu oldu.

İdas : Aphareus ile Arene’nin oğlu. Apollon’un sevilmiş olduğu Marpesse adlı kızı kaçırınca Tanrıyla aralarında büyük bir kavga çıktı. Sonunda seçimi Marpesse’ye bıraktılar. Apollon’un sevgisine fazla güvenemeyen Marpesse İdas’ı seçti.

İdmon : Argonautlardan biri, Apollon’un oğlu. İyi bir kahindi. Hatta kendisinin öleceğini bile bile Arganautlar seferine katıldı.

İdaeos : Paris ile Helene’nin oğlu

İkadios : Lykialı bir peri kızı ile Apollon’un oğlu. Bugünkü Gelemiç’I kurmuştu.

İkarios : 1. Attika bölgesinin efsanevi kralı, Dionysos’u evinde konuk etmiştİ 2.Penelope’nin babası. Güzel kızını almak isteyenler içinde bir spor müsabakası düzenleme etti. Müsabakayı Odysseus kazanmıştır.

İkaros : Daidalos’un oğlu

İkelos : Phobetor adıylada anılan insana ylnız hayvan şekli ile görünen bir rüya tanrısı.

İksion : Baş tanrının karısı Hera’ya göz koyan ve onu baştan çıkarmaya çalışan Lapith’ler kralı. Zeus tarafınca cezalandırıldı.

İllia : Romulus ve Romus’un anası olan Reasilve’nin bir öteki adı.

İllione : Priamos ile Hekube’nin kızı, Polymestor’un karısı.

İlithya : Zeus ile Hera’nın kızı. Doğum tarıçalığı yapardı. Bazı bayanların doğumlarına engel olarak onlara acılar çektirirdi.

İlos : Dardanos’un oğullarından biri. Bir kahraman ve Palladion şehrini kurdu.

İnakhos : Argos’un efsanevi kralı. Okeanos ile Tethys’in oğlu İo’nun babası.

İno : Bir adıda Leukothea olan İno Kadmos ile Harmonia’nın kızı, Kral Athamas’ın ikinci karısı idi. Athamas’tan Learkhos ve Melikertes isminde iki oğlu oldu. Kardeşi Semele’nin ölümü üstüne hemen hemen ufak yaşta olan Dianysos’u yanına alıp bakma isteyince Hera buna oldukca sinirlenip karı kocanın aklını başından aldı. Çıldıran İno oğlu Melikertes’I kaynar suyun içine attı. Kocasıda Learkhoz’u bir geyik olarak görerek av esnasında oğlunu vurdu. İno ne yaptığını fark edince oğlunun cansız bedenini kucağına alıp saraydan firar etti ve bir kayalığın üstünden kendini denize attı. Deniz tarıları bu hanıma acıyıp onu Lekothea isminde bir deniz tanrıçası oğlunu da Palaemon namıyla bir deniz tanrısı yaptılar. 
İo : İnakhos’un kızı. Hera mağbedinin rahibesiyken Zeus ona görünce tutulmuştu.

İobates : Lykia’nın efsanevi kralı.

İobes : Herakles’in Kerthe’den olan oğlu.

İodama : Beotia mabedinin rahibesi. Bir gece zeka tanrıçası ona kalkanını takmış olarak görününce İodama taştan bir heykel oldu.

İokaste : Oidipus’un anası. Daha sonradan öz oğlu bulunduğunu bilmeden Oidipus ile evliliğe ilk adımını attı.

İokastos : Rüzgar tanrısı Eolos’un oğlu.

İola : Oihalia kralı Eurytos’un kızı.

İolaos : İphikles ile Automeduse’nin öğlu. Herakles’in yeğeni. Herakles’e yardım eder onun otomobilini sürerdi. Herakles bu kahramanı oldukca beğendiğinden karısı Magara’yı ona armağan etti. Leipehile (Tekedilmiş aşk) isminde bir kızları oldu. Herakles’in ölümünden sonrasında İolaos onun çocuklarını himayesi altına alıp baktı.

İon : Ksausthos ile Kreuse’nin oğlu. Hellen’in torunu İonia’lar adlarını İon dan aldılar.

İope : Eolos’un kızı, Kepheos’un karısı.

İoksos : Theseus’un torunu.

İphidamas : Troia’lı Antenor’un oğullarından biri. Agememnon tarafınca öldürüld&#25 2;.

İphigeneia : Agamemnon ile Klytemenstre’nin kızı.

İphikles : Herakles’in ikiz kardeşi. Babaları ayrı olmasına ve anneleri onlara değişik zamanda hamile kalmasına karşın tanrı Zeus sevilmiş olduğu hanım fazla acı çekmesin diye iki doğumun aynı anda olmasını sağlamış oldu. İki kardeş beraber büyüp, gene beraber bir oldukca harbe katıldılar.

İphiklos : Theselia’da bir şehrin kralı olan Phylakos’un oğlu. Fazlaca usta ve süratli bir koşucuydu. Ekin tarlasında başakları eğmeden koşabilmesi ile ün salmıştı.

İphimedia : Triops’un kızı. Amcası Aloeus ile evliliğe ilk adımını attı ondan iki oğlu oldu. İphimedia deniz tanrısına aşık olmuştu. Tüm günü deniz kıyısında geçiriyordu. Nihayet deniz tanrısı onun bu saf temiz sevgisine karşılık verdi ve onunla birlikte oldu.

İphis : 1. Kıbrıslı güzel Anaksareta’nın sevgilisi, Aphrodite onu kayay çevirdi. 2.Girit’li Ligdos ile Telethausa’nın kızı. Babası bir adam evlet istediğinden, anası her insana İphis’in bir adam bulunduğunu söyleyerek kandırdı. Bir adam şeklinde giydirilip adam şeklinde yetiştirildi.Yaşı ilerleyipte evlenme çağına ulaşınca kendisine aşık olan İanthe isminde bir kızla nişanlandı. Anası bu durum karşısında telaşa kapılıp bolluk tanrıçası İsis’e yalvardı. Tanrıça ona acıyıp İphis’I güzel bir kızken yakışıklı bir delikanlıya dönüştürdü .

İphistos : Oikhalia kralı Eurytos’un oğlu. Arganuatlar seferine katıldı. Herakle tarafınca öldürüld&#25 2;.

İrene : Eirene diye anılan İrene Horalardan biridir. Sulh sembolüydü.

İris : 1. Yeşil ırmağın eski adı.
2.Thaumas ile Elektra’nın kızı. Okeanos soyundan gelmiştir. O gökle yeri birbirne bağlayan ebemkuşağının sembolüdür.

İsis : Güneş tanrısı Horos’un anası.

İskender : Bir kahraman. Zeus’un oğlu olduğuna inanılırdı.

İskhenos : Gigas’ın oğlu. Olympia şehrinde kıtlık yargı sürmeye başlayınca tanrılar bu kıtlığın sadece şehrin aslolan delikanlısınınkurban edilmesi ile önleneceğini söylediler. Bunun üstüne İskhenos halkının kurtulması için kendi arzusuyla kurban oldu.

İsmene : Oidipus ile Jokoste’nin kızı, Antigone’nin kardeşi.

İsmenos : Niobe ile Amphion’un oğlu. Kardeşleri ile beraber Apollon tarafınca öldürüld&#25 2;.

İsos : Troia prenslerinden biri Agememnon tarafınca öldürüld&#25 2;.

İssa : Lesbos’lu Makareus’un kızı. Apollondan Prylis isminde bir oğlu oldu. Daha sonradan Prylis meşhur bir bilici oldu.

İstros : Okeanos ile İethys’in oğlu. Bugün Tuna nehri dediğmiz nehrin tanrısı.

İtalos : Girit kralı Minos’un torunu, İtalya’ya adını veren kahraman

İtylos : Aedon ile Zetons’un oğlu. Yalnışlıkla anası tarafınca öldürülünc e bülbül oldu.

İtys : Thrakia kralı Tereos ile Prokne’nin oğlu.

İulus : Aeneos’un oğlu Askanius’un bir öteki adı.

İuno : Heranın latince adı.

İupitter : Zeus’un latince adı.

İynks : Pan ile Ekho’nun kızı. Zeus ile İo’nun beraberliklerinde onlara destek olduğundan Hera onu bir kayaya çevirdi.

Jasius : Abas’ın oğlu, Dardanos’un kardeşi.

Jaso : Esklapios ile Epinoe’nin kızı. Hastalıklar tanrıçası.

Junon : Romalıların baş tanrıça Hera’ya taktıkları ad.

Jupiter : Romalıların baş tanrı Zeus’a verdikleri ad.

Juturne : Romalıların su kaynakları tanrıçası.
Juventus : Gençlik tanrıçasının adı. Romalılar gençlik çağına giren delikanlılara bu adı koyardı

Kalirrhoe’nin kızı. Bir ziraatçi tarafınca saldırı edilince Zeus onu kar tanelerine çevirdi.

Khiron : Kentaurların en meşhuru, en bilgini, en akıllısı. Kronos ile Philyra’nın oğlu idi.Yarı insan yarı tanrıydı, bu yüden ölümsüzd&#25 2;, sadece Herakle istemeyerek onun ölümüne sebep oldu.

Khronos : Dönemin göğün sembolü

Khrysaor : Altın kılıç, Poseidon’un oğlu.

Khryseis : Agamemnon’un sevgilisi

Khryseos : Khryseis’in babası

Khrysopelea : Bir ağaç perisi. Arkadia’lı bir meşenin içinde yaşıyordu.

Khthonik : Toprağı temsil eden yer tanrıları.

Kikon’lar : Zone sahil bölgesinde yaşayan yırtıcı bir halk.

Kimmer’ler : Yeraltı alemine inenlerin geçmek zorunda oldukları karanlık diyarlara ve burada yaşayanlara verilen ad.

Kinyras : Kıbrıs kralı. Öz kızı Hyrra’dan Adonis isminde bir oğlu vardı.

Kirke : Meşhur büyücü hanım. Helio ile Perseus’un kızı.

Kithairon : Fazlaca güzel bir delikanlıydı.Tisiphoe’ye yüz vermediği için atlarındn biri yılana çevrildi ve delikanlıyı soktu.

Kleitos : Eos’un aşka düştüğü bir delikanlı. Korenos isminde bir oğulları oldu.

Kleobis : Hera mabedi rahibesi Kydiphe’nin oğlu.

Kleostratos : Bir ejdere kurban edilen delikanlı. Etrafı çengellerle kaplı bir kürnin içindeyken ejder onu yutunca ejderin içine sağlam olarak girerek onu içten parçalayarak öldürdü.

Klinis : Babilli varlıklı ve dindar bir adam

Klotho : Baht perilerinden biri. Yaşam ipliğini eğirir.

Klymene : Okeanos ile Tethys’in kızı.Apollon bu kıza gönül vermişti. Bu beraberlikten Phaeton dünyaya geldi

Klymenos : Arkadia’lı krallardan biri. Kendi kızı Harpalyke’ye aşık olmuştu.
Klytaimnestra Agememnon’un karısı. Sevgilisi Aigisthos ile beraber Agememnon’u öldürdüler. Oğlu Orestes sonradan babasının öcünü aldı ve anası ile sevgilisini öldürdü.

Klytie : Apollon tarafınca sevilen güzel bir kız. Apollon bu kızdan çarçabuk bıkarak bu sefer kız kardeşi olan Leukothoe’ye gönül verdi. Kardeşi ile Apollon arasındaki ilişkiyi babasına anlttığında babası tarafınca karanlık bir hendeğe atılarak cezalandırıldı.

Kokytos : Ölüler ülkesinde, yer altında akan gözyaşları ırmağının adı.

Komaetho : Teleboen’ler kralı Pterelas’ın kızı. Babası Amphitryon ile savaşırken ona ihanet etti.Bu sebeple babasının düşmanına aşıktı

Kombe : Asopos ırmağının tanrısının kızı. Evlatları ile beraber zalim kocasından firar etti ve Phrigia’ya yerleşti fakat daha sonradan kendi evlatları tarafınca öldürüld&#25 2;.

Kora : Demeter’in kızı Persophene’in öteki adı..

Korinthos : Zeus’un oğlu.

Koroebos : Poeno canavarını öldüren kahraman.

Koronides : İki kız kardeş, Metiokhe ve Menippe’ye verilen ad. Veba salgınını önlemek için kurban edildiler.

Koronis : Lapith’ler kralı Phleyas’ın kızı. Apollon’dan Asklepios isminde bir oğlu oldu. Hamileliği esnasında bir başkasıyla evlşenerek Apollon’a ihanet etmiş olduğu için öldürüld&#25 2;.

Korythos : Zeus ile Atlas’ın kızı Elektra’nın oğlu

Kreon : Korinthos kralı

Kres : Zeus’un bir peri kzından olan oğlu

Kresphontes : Herakidlerden biri.

Kretheus : Eolos ile Enarete’nin oğlu.

Kreusa : Atina kralı Erekhtheus’un kızı. Apollon’dan İon isminde bir oğlu oldu.

Kritheis : Anadolu da bir peri kızı. Meles nehri tanrısından Homeros isminde bir evladı oldu.

Korokos : Fazlaca güzel bir delikanlıydı. Smilaks isminde bir peri kızına aşık oldu, aşkına karşılık alamayınca sarardı soldu. Onu Safran çiçeğine dönüştürdü ler.

Krommyon : Theseus’un öldürdüğ&#25 2; azgın bir yaban domuzu.

Kronos : Zeus’un lakabı

Krotopos : Argo kralı, Agenor’un oğlu.

Krotos : Pan ile Eupheme’nin oğlu. Eupheme esin perilerine süt anneliği yapıyordu.

Kuret’ler : Zeus küçükken ağlamasını babası duymasın diye çevresinde gürültü yapmış olup hoplayıp zıplayan delikanlılar.

Kyane : Syraküze’li bir peri kızı. Hades Persophene’I kaçırdığında bu peri kızı Persophene’i kurtarmaya çalışmış. Bunun üstüne Hades onu göl’e çevirmiş.

Kyanippos : Thesselia’lı Pharaks’ın oğlu. Leukone adlı oldukca güzel bir kızla evliliğe ilk adımını atmıştı.

Kybele : Eski Anadolu da Phrigia’da tanrıların anası sayılır.

Kykhreus : Poseidon ile Salamis’in oğlu. Salamine adasına musallat olan korkulu ejderi yok etti.

Kyklop’lar : Alınlarının ortasında tek gözleri olan devler.

Kyknos : Poseidon’un oğlu. Kuğular tarafınca büyütüld&#252 ;.

Kydnos : Anfiale’nin oğlu, ayrı insan yarı dere idi.

Kyillene : Arkadia’lı bir peri kızı. Lykon’un anası.

Kynosura : İda dağında bulunan bir peri kızı. Zeus’a süt annelik etti.

Kyparissos : Telephos’un oğlu, oldukca güzel bir delikanlıydı. Apollon bu delikanlıya aşık oldu.

Kypris : Aphrodite’in bir lakabı

Kyrene : Lapith’ler kralının kızı. Ormanda yırtıcı bir yaşam yaşıyordu. Apollon onu görüp aşık oldu ve onu Lybia’ya götürerek orada evliliğe ilk adımını attı.

Kyzikos : Meşhur bir kahraman Bugün kapıdağ yarımadası üstündeki eski ve zamanı bir şehre adını vermiştir.

Ladda : Amphion’un kızı, topal ve çirkin olduğundan arkadaşları tarafınca hor görülen Ladda Aetion ile evliliğe ilk adımını atmıştı. Bu çirkin hanımdan doğacak çocuğun bigün Korinthos’a kral olacağını tanrılar haber verdiklerinden, çocuğun öldürülmesi için on seçme katil yollandı. Sadece çocuğun masumiyeti karşısında katillerin asla biri ona zarar vermeye kıyamamışlardı.

Laddakid’ler : Thebia kralı Labdakos’un soyundan gelenlere verilen ad.

Ladon : Arkadia’da kıyısının güzelliği ve suyunun duruluğu ile meşhur ırmağın tanrısı. Stymphalis ile evliliğe ilk adımını attı ve Daphne adlı güzel bir kızları oldu.

Laertes : Odyseus’un babası.

Laios : Oidipus’un babası.

Laistrogon : İnsan etiyle beslenen korkulu devler.

Lakedaimon : Zeus ile Taygete’nin oğlu. Lakedemonia bölgesine adını verem kahraman.

Lakhesis : Üç Park (Moiora) dan biri iği meblağ insan ömrünü eğirirdi.

Lamia : Poseidon’un kızı. Evlatları çalan ve yiyen iğrenç bir varlık. Zeus’un sevgililerinden biriydi ve ondan bir oldukca evladı olmuştu sadece kıskanç Hera çocuklarını öldürtünce Lamia çıldırdı ve ufaklıklara düşman kesildi.

Lampetia : Helios (Güneş) ile Nere’nin kızı. Bir adada çobanlık yapardı.

Lampetie : Apollon ile Klymene’nin kızı. Kardeşi Phaeon’un (Kıvılcım) ölümüne o şekilde üzüldüki tanrılar haline acıyıp onu kavak ağacına dönüştürdü ler.

Laodamas : Thebai kralı. Eokles’in oğlu.

Laokoon : Thymbrea şehrinin Apollon mabedi rahibi idi. Troia savaşı esnasında Troialılara ağaç atı şehre sokmamalarını söylemişti fakat kimse onu dinlemedi. Yunanlıların dostu olan tanrılarda Troia’lılara akıl öğretmeye kalkıştığından dolayı onu cezalandırdılar. Bigün deniz kıyısında Tanrı Poseidon’a kurban keserken denizden iki koca yılan çıkıp iki oğlu ve Laokoon’u parçalayarak öldürdüler.

Laodameia : Bellerophon’un kızı ve Zeus’un sevgilisi. Lykia kralı Sarpedon bu aşkın sonucu dünyaya gelmiştir.

Laodemeia : Akastos’un kızı ve Hector’un öldürdüğ&#25 2; Protesillas’ın karısıdır. Kocası öldükten sonrasında ona benzeyen bir heykel yaptırıp onunla avunmaya çalıştı sadece babası bu durumdan hoşlanmayıp heykeli yaktırdı. Bununüzerine Laodemeia da kendini heykelle birlikte ateşe attı.

Laodike : Priamos’un en güzel kızı. Heliakon ile evliliğe ilk adımını atmıştı. Daha oldukca gençken Troia’ya gelen bir elçiden bir oğlu olmuştu. Troia düştükten sonrasında Laodike galipler önünde kaçarken toprak onu yuttu.

Leomedon : Troia kralı İlos ile Euridike’nin oğlu ve Priamos’un babası.

Lapith’ler : Thessalia da yaşayan dev cüsseli insanoğlu.

Lara : Lauium ırmağının perisi. Zeus’un Juturne adındaki peri kızına olan aşkını Hera’ya anlattığı için Zeus onun dilini kesti ve Hermes’le beraber cehenneme yolladı.Sadece Hermes bu güzel periye aşık oldu ve buperide Lares isminde iki evladı oldu.

Lar : Romalıların ocakbaşı tanrısı.

Larv’lar : İnsanlara bela olan habis ruhlar.Ellerinde uğursuzluğu sembolize eden baykuş taşıyan asık yüzlü, beyaz uzun sakallı ihtiyarlardı.

Leandros : Abydos’lu bir genç. Hero’ya olan aşkı dillere destan oldu.

Learkhos : İno ile Athamas’ın oğlu. Hera’nın kinine kurban gitti.Bir çılgınlık anında babası tarafınca öldürüld&#25 2;.

Leda : Etolia kralı Thestios’un kızı, Tyndaros’un karısı.Zeus’tan Kastor ve Pollüks isminde ikizleri oldu.

Lemurlar : Ölülerin evlere bela olan hayallerine denir.

Leontikhos : Fazlaca sevilmiş olduğu nişanlısı ile birlikte bir zalim tarafınca öldürülen Samos’lu bir genç.

Lerna : Bataklık bir göl. Herakles bu gölde aılı bir ejder öldürdü.

Lethaus : Eos’un lakabı

Lethe : Cehennemde akan nehirlerden biri.

Leto : Apollon ile Artemis’in anneleri

Leukas : Yunan denizinde kıyıya oldukca yakın etrafı sarp bir ada.

Leuke : Okeanos ile Tethys’in kızı. Hades’in ölümsüz sevgilisi.

Leukippos : Leukippid’lerin babası, Perieres’in oğlu.

Leukothea : Kadmos’un kızı İno; bir deniz tanrıçası olunca bu adı aldı.

Liber : Dionysos’un latince adı.

Libitina : Roma da ölüler için meydana getirilen merasimi sakınan tanrıça

Libya : Epaphos’un kızı. Poseidon’dan Agenour ile Belu isminde iki evladı oldu.

Likhas : Herakles’in arkadaşlarından biri.

Linos : Apollon’un oğlu.Efsanevi ozan, Herakles’in musiki hocası.

Lita’lar : Yalvarma yakarma yakarma tanrıçaları.Zeus’un kızlarıdır.

Lityerses : Phrigia’da Kelaene’nin zalim kralı. Midas’ın oğlu. Herakles tarafınca öldürüld&#25 2;.

Lotis : Güzel bir peri kızı.Anadoluda Lampsakos şehrinin tanrısı Priapos Lotis’e aşık olmuştu. Güzel peri sonradan Lotos ağacına dönüştürül dü.

Lukifer : (Lucifer) Sabah yıldızı Phosphoros’un latince adı.

Luna : Romalıların ay tanrıçasına verdikleri ad.

Lydia : Batı Anadoluda İzmir bölgesinde bir krallık.

Lykaon : Arkadia kralı. Kallistonun babası.

Lykastos : Ares ile Phylonome’nin oğlu.

Lyke : Kır perisi. Daphnis’I sevmiş oldu.

Lykeion : Mukaddes bir orman. Aristoteles burada ders verirdi.

Lykia : Eski anadoluda Fethiye, Elmalı, Finike bölgesi.

Lykios : Babilli Klinis’in oğlu. Tanrılara eşek kurban etmiş olduğu için kargaya çevirildi.

Lykomedes : Sykros kralı

Lykos : Thebai kralı Nyteus’un kardeşi. Dirke’nin Antiope’ye işkence yapmasına izin verdiği için Antiope’nin oğulları tarafınca öldürüld&#25 2;.

Lykurgos : Dionysos’a kafa tutan Thrakia’lı kral.

Lynkeus : Arganaut’lardan biri Messenia kralı Aphareus’un oğlu. Gözleri rontgen ışığından daha kuvvetliydi ve herşeyi görürdü.
Lyssa : Gecenin kızlarından biri.

Maia : Atlas ile Pleione’in kızı. Zeus ona gönül vermişti. Kyllen dağında onunla evliliğe ilk adımını attı ve Hermes dünyaya geldi.

Mainad’lar : Dionysos’un yanında gezen Bakkhalar.

Makareos : Eolos’un oğlu. Kendi öz kardeşi ile sevişmiş ve ondan bir oğlu olmuştu. Eolos bu evladı köpeklere yedirdi.

Makhaon : Kahramanlık devrinin meşhur hekimi.Asklepios’un oğlu. Podaleiros’un kardeşi.

Magnes : Medea’nın hizmetinde çalışan genç bir adam. Medea tarafınca mıknatısa çevirildi.

Manto : Meşhur bilici Teiresias’ın kızı. Kör olan babasını elinden tutarak gezdiren Manto babası şeklinde gaipten haberler verirdi.

Markıs : Hera’nın süt anası.

Marpessa : Ares’in torunu Evenos’un kızı. İdas’la nişanlı iken Apollon onu kaçırınca İdas sevgilisi uğruna Apollonla döğüştü. Fakat Marpessa Apollon’un sevgisine güvenmediği için İdas’ı tercih etti.

Mars : Harp tanrısı Ares’e Romalıların verdiği ad.

Mater Matuta : Romalıların şafak tanrısı.

Meandros : Menderes nehrinin tanrısı. Okeanos ile Tethys’in oğlu.

Medea : Kolkhid kralı Aeites’in kızı. Sihirbaz Kirke’nin yeğeni.

Medos : Medea’nın oğlu

Medusa : Phorkos’un kızları olan üç Gorgon’dan en kötüsüdü r. Saçları yılan gibidir. Ve ona bakan taşa dönüşürd&#252 ;.

Megaira : Uranos’un kanından yaratılan Erinyler denilen kin ve nefret tanrılarından biriydi.

Megara : Thebaİ kralının kızı, Herakles’in karısı oldu.

Megera : Üç öfke tanrısından biriydi.Nazar değdiren olarak bilinirdi.

Melampus : Efsanevi yunan doktoru ve sihirbazı. Amythaon ile İdomene’nin oğlu.

Melanios : Atalante’yi koşuda yenen kahraman.

Melanippe : Eolos’un kızı Poseidon’dan iki oğlu olmuştu.

Meleagros : Kalydon kralının kızı.

Meliades : Uranos’un yeryüzüne damlayan kanından yaratılan periler.

Melissa : Girit kralının kızı olan bir peri. Amalthee ile birlikte Zeus’u büyüttü.

Melos : Delos’lu bir delikanlı, adonis’in arkadaşıydı. Pelia adlı bir kızdan Melos isminde bir oğlu oldu. Adonis’in ölümünden sonrasında kendini astı.

Melpomene : İlham perielrinden biri, trajedi esin ederdi.

Memnon : Eos ile Tithonos’un oğlu. Akhilleus tarafında öldürüld&#25 2;.

Memnonidler : Eos’un oğlu Memnon’un cesedinin yandığı alevden doğan efsanevi kuşların adı.

Menelaos : Agememnon’un kardeşi, Helena’nın kocası. Paris karısı Helena’yı kaçırınca Troia’ya hücum etti.

Menippe : Orion’un kızı, ve Metiokha’nın kardeşi. Zeka tanrıçası bu iki kardeşe örgü öğretmişti, Aphrodite ise güzellik bahşetmişti. Ülkeleri veba salgınına yakalandığında tanrılar iki kardeşin kurban edilmesi halinde salgının kalkacağını söylediklerinde, iki kardeş kurban edilmeyi kabul ettiler ve kendilerini öldürdüler.

Menestheus : Peleus’un oğlu. Atina kralı Theseus ihtiyarlayınca krallığı onun elinden aldı.

Menoetios : Bir titan oğlu.

Menoikeus : Kreon’un oğlu. Thebai’yi kurtarmak için kendini şehrin surlarından aşağı attı.

Menthe : (Nane) Cehennemler tanrısı Hades’in gönül verdiği peri kızı. Hades’in karısı Persephone, onu kıkandı ve ayaklarının altında ezdi. Hades sevgilisine acıdı ve onu güzel kokulu naneye çevirdi.

Mentor : Alkimos’un oğlu. Odyseus’un sadık dostu. Athena Mentor’un kılığına girip Telemakhos’a nasihat verirdi. 
Mercurius : Hermes’in latince adı. 
Merope : Pleiadlardan biri. Atlas’ın kızı. Fani bir insanla evlendirilmiş olduğu için kardeşleri ile beraber yıldız olduğunda onlara oranla daha sönük ışık verdi. Mesopothamia Aphrodite’in rahibelerinden birinin kızı. 
Mestra : Erysikhthon’un kızı. Poseidon’un sevgilisi, Mestra’nın babası Demeter’in gazabına uğrayıp sefalete düşmüştü. Poseidon’un kendisine bahşettiği istediği her şekle dönüşebilme kabiliyeti ile babasını kurtardı. 
Metanira : Eleusis kralı Keleos’un karısı. 
Metis : Hikmet ve tedbirlik tanrıçası. Okeanos ile Tethys’in kızı. 
Midas : Phrigia’nın efsanevi kralı, Apollon Kulaklarını eşek kulağına çevirmişti. 
Miletos : Anadoluda Miletus şehrini kuran kahraman: Apollon ile Deione’nin oğlu. Menderes nehrinin kızı Kyane ile evliliğe ilk adımını attı. Kaunos ve Byblis isminde iki evladı oldu.
Milon : Diolimos’un oğlu. Yunanistan’ın en meşhur atletlerinden biridir. 
Minerva : Zeka tanrıçasına romalıların verdiği ad. 
Minos : Girit Kralı 
Minotauros : İnsan vücutlu boğa başlı azılı bir canavar. 
Minyad’lar : Minyas’ın üç kızına verilen ad. Dionysos namına meydana getirilen bayrama katılmadıkları için cezalandırıldılar. Baykuşa dönüştürül düler. 
Mnemosyne : Uranos ile Gaia’nın kızı. Hatıra tanrıçası. Zeus’tan dokuz tane evladı oldu, bunlar esin perileridir. 
Mnestra : Danaid’lerden biri kocası Egius’u öldürdü 
Moira’lar : Yazgı tanrıçaları. Zeus ile Themis’in üç kızı. 
Molpis : Elis’li bir delikanlı memleketini kasıp kavuran kıtlıktan kurtulmak için kendini kurban etti. 
Momos : Alay, istihza ve hiciv tanrıçası. Gecenin kızı. 
Mopsos : Manto’nun oğlu 
Moria : Anadolu da Lydia’lı bir karı. Yılan sokması sonucu ölen kardeşini yeniden diriltti. 
Mormo : İnsanları korkutmak için Hekate’nin emrinde olan korkulu bir karı hayaleti. 
Morpheus : Rüyaların tanrısı. Hypnos ile gecenin oğlu. 
Moyskhlos : Hephaistos’un çırakları olan Mezar’lerin yeri. 
Musagetes : Apollon’un lakabı, Musalarınrehberi anlamındadır. 
Musaios : Ay’ın oğlu, Orpheus’un hocası ve en yakın dostu idi. İlham perileri tarafınca büyütüld&#252 ;. 
Musa’lar : İlham perileri. 
Mykenai : Samos adasında Perseus’un kurduğu bir kent. 
Myrmidonlar : Algine adasında yaşayan insanoğlu. Eskiden karınca oldukları için oldukca çalışırlardı. 
Myrrha : Kıbrıs adası kralı Kinyras’ın kızı. Kral kendi öz kızı ile evliliğe ilk adımını attı ve bu evlilikten Adonis dünyaya geldi. 
Myrtilos : Arabacı Oinomaos yıldızı. Arabacıydı yıldız oldu. 
Mysteria : Açık olmayan gizli saklı meydana getirilen tapınmaya bu ad verilir.

Naiadlar : Çeşmelerin kaynakların. Derelerin perilerine verilen ad. Naiadlarda insanoğlu şeklinde ölümlüydül er.

Napae : Çayırların perilerine verilen ad.

Nannakos : Phrigia’nın en eski kralı. Tufanın olacağını evvelinde sezip halkıyla beraber tanrılara yakarma edip kurban kesmişlerdi.Ve tanrılar onları tufandan korumuştu.

Narkissos : Aşktan kaçınan bir delikanlı. Nergis çiçeğine çevirildi.

Nauplios : Euboea adası kralı. Poseidon ile Amymone’nin oğlu. Klymene ile evlenip bir oldukca çocuk babası oldu.

Nausikaa : Skeria adasının kralı Alkinoos’un kızı. Odyseus’a yardım etmişti. Tanrıçalar kadar güzel olan bu prenses, asaletin sembolüdür.

Neanthos : Lesbos tiranı Pittakus’un oğlu

Nektar : İçenlerin ölümsüz olduğu tanrılara mahsus içki.

Neleus : Poseidon ile Tyro’nun oğlu. Karısı Khloris’ten Nestor isminde bir oğlu oldu. Herakles ile girmiş olduğu bir çarpışma esnasında öldü.

Nemesis : Gece’nin kızı intikam tanrıçası. Hem de o, dünyada adaleti sakınan, haklıyı haksızdan ayırd eden bir terbiye tanrıçası idi.

Neoptolemos : Akhilleus ile Lykomedes’in kızı Deidamie’nin oğlu. Fazlaca yürekli bir savaşçıydı sadece bununla birlikte acımasızdıda. Affetmek duygusundan yoksundu.

Nephele : Athomas’ın karısı, Helle ile Phriksos’un annesiydi.

Neptun : Romalıların Poseidon’a verdikleri ad.

Nereus : Denizler ihtiyarı olan Nereus Pontos(Deniz) ve Gaia(Toprak)nın oğlu. Okeanos’un kızı Doris ile evliliğe ilk adımını attı ve bu evlilikten Nereid’ler oldu.

Nerio : Romalılarda harp tanrısının karısı olup, kahramanlığı temsil eder.

Nerites : Nereus ile Doris’in oğlu olup güzelliği ile Aphrodite’I kendine aşık etmişti. Aphrodite tanrılar dağı Olympos’a çıkarken onuda yanında götürmek istedi sadece Nerites anne ve babasının memleketi denizi tanılar dağına tercih etti. Buna oldukca sinirlenen Aphrodite onu kayaların üstüne yapışıp kalan hareket edemeyen kabuklu bir deniz hayvanına çevirdi.

Nereidler : Nereus ile Doris’in kızları olan deniz perileri. Birbirinden güzel olan bu kardeşler dalgaların sembolüdürler.

Nessos : Kentaur’lardan biri. Herakles’in karısı kaçırmaya çalıştı fakat Evenos’un kabarmış sularını geçince Herakles onu öldürdü.

Nestor : Neleos ile Khloris’in en genç oğlu. Herakles onun onbir kardeşini öldürdüğ&#25 2; süre bir tek o kurtuldu ve babasının yerine Pylos kralı oldu.

Nikaea : Sangarios (Sakarya) nehrinin kızı. Aşktan nefret ediyor bir tek avlanmayı seviyordu. Dionysos onu görünce vurulmuştu sadece Nikaea ona yüz vermedi. Bunun üstüne Dionysos da onu şarap içirerek baştan çıkardı. Telete isminde bir kızları oldu başlangıçta bu mecburi evlilikten asla hoşlanmayan Nikaea daha sonradan şarap tanrısıyla yakınlaştı ve Satyros isminde bir de oğulları oldu. 
Nike : (Victoria) Zafer tanrıçası

Niobe : Lydia kralı Tantalos’un kızı, Apollon ve Artemis’in annelerini hor görmüş olduğu için oniki evladı öldürüld&#25 2; ve oda kayaya çevirildi.

Nireus : Helene’yi almak isteyen delikanlının biri oldukca güzeldi sadece rahat bir ailedendi.

Nisos : Athena kralı Pandion’un oğlu. Syklla isminde bir kızı vardı. Syklla Minos’u sevilmiş olduğu için babasına ihanet etti.Sadece babasına ihanet eden bir kıza güvenemiyeceği için Minos ona yüz vermedi. Bunun üstüne kız kendini denize attı. Onu bir balığa babasının da kartala çevirdiler.

Nomos : Kanunların koruyucusu.

Notos : En mühim dört rüzgardan biri. Eos ile Astraeos’un oğlu. Cenup rüzgarı Lodos olarak bilinir.

Nyks : Khaos’un kızı gece.

Nykteus : Poseidon ile Kelene’nin oğlu, Antiope’nin babası.

Nyktime : Lesbos kralı Epopeus’un kızı. Babasına gönül verdiği için tanrılar onu yarasaya çevirdiler.

Nyktis : Nykteus’un kızı. Thebai kralı Labdakos ile evliliğe ilk adımını attı. Laios dünyaya geldi.

Nymphe’ler : Dağlarda, kırlarda, ormanlarda, çeşmelerin kaynakların başlangıcında, nehirlerde yaşadıkları sanılan peri kızları.

Nysa : Nysa dağına adını veren peri kızı. Dionysos’u bu dağın perileri büyütmüştü r.
Nyssia : Phrygia’nın kralı Kandaulos’un karısı. Kral karısının güzelliğine fanatik idi. Gözdelerinden Gyges’I gizlice karısını çıplak görmesi için yatak odasına aldı. Nyssia bunu fark edince “Ya kocamı öldür benimle evlen yada sen ölümü göze al” diye korkutunca Gyges kralı öldürüp Nyssia ile evliliğe ilk adımını attı.

Odysseus : Meşhur Yunan kahramanı. İthaka kralı. Laertes ile Antikleia’nın oğlu. Fazlaca parlak zeka bir adamdı, düşmanlarını zekası ve kurnazlığı ile yendi. Penelope ile evlendirilmiş olduğu sıralarda Troia savaşı başlayınca harbe gitmemek için çeşitli bahaneler ileri sürdü sadece harbe gitmek mecburiyetinde bırakıldı. Tahta at fikride Odysseus’a aitti. Zeka tanrıçası tarafınca oldukca sevilen kahraman Poseidon’un kinini kazandığından Troia dönüşü başına bir oldukca belalar gelmişti.

Oegipan’lar : Dionysos’un peşinden giden sivri kulaklı varlıklar.

Oiagros : Thrakia kralı ve Orpheus’un babası. İlham perilerinden Kalliope ile evliliğe ilk adımını attı ve Orpheus dünyaya geldi.

Oidipus : Thebai kralı Laios ile İokaste’nin oğlu. Bilmeden babasını öldürdü ve özannesi ile evliliğe ilk adımını attı.

Oileus : Lokrisli Aias (Ajax)’ın babası

Oineus : Aitolia’da Kalydon kralı. Dionyssos’a hizmette kusur etmediği için şarap tanrısı üzüm suyuna bu kralın adını verdi.

Oinomaos : Ares ile Harpinna’nın oğlu, Pisa kralı. Steroria ile evlenmiş, Hippodameia isminde güzel bir kızı olmuştu.

Oinone : Kebren(Değirmendere) ırmağının tanrısının kızı. Paris bukızı sevmişti sadece Aphrodite ona Helene’nin aşkını aşılayınca bu peri kızını terk etti. Buna karşın Troia savaşı sonunda Paris ağır yaralandığında sevdiğinin yanına koştu ve onu iyileştirmeye çalıştı fakat elinden bir şey gelmedi ve Paris öldü. Bunun üstüne Oinone kendini öldürdü.

Oinopion : Dionysos ile Ariane’in oğlu, sakız adası kralı idi.

Oinotrop’lar : Delos kralı Anios’un kızlarınaverilen ad. Dionysos bu kızlara neye dokunurlarsa şarap yapma enerjisini vermişti. Agememnon bu meziyetleri için kızları kaçırmaya kalkışınca kızları birer güvercine çevirdi.

Oinotros : Lykaon’un oğullarından birinin adı.

Oionos : Alkmene’nin yeğeni.

Okeanid’ler : Okeanos’un kızları. Kaynak dere ve akarsu tanrıçaları.

Okeanos : Uranos ile Gaia’nın oğlu. Denizlerin ve suyun sembolü.

Okhimos : Helios ile Rodus perilerinden birinin oğlu.

Okyrrhoe : Samos perilerinden.Khesias ile Imbrasos ırmağının kızı. Apollon bu kızı sevilmiş olduğu gemici Pompilos’tan kaçırıp gemicinin teknesinide kayalarda parçaladı. 
Olympos : Thessalai’da ki tanrılar dağı.

Omphale : Lydia’nın efsanevi kraliçesi. Herakles ile olan aşkı ile ün salmıştı. Yunanistan’ın rakipsiz kahramanı bu benzeri olmayan güzel karşısında her şeyi unuttu. Kraliçe onu bir köle şeklinde kullanıyor aşkını sömürüyordu.

Oneiros : Rüya Agamemnon’u aldatmak için Zeus tarafınca gönderilen uyku cini.

Onkos : Apollon’un oğlu, Arkadia’da kurduğu bir şehre adını verdi.

Opheltes : Nemea kralı Lykurgos ile Eurydike’nin oğlu. Bir yılan sokması sonucu öldürüld&#25 2;.

Ophieus : Messaniaların kör tanrısına verdikleri ad.

Ophion : Titanlardan biri. Kronos ve Rhea dan ilkin karısı Eurynome ile beraber göklerde krallık ediyordu sadece Kronos onu yenip Tartaros’a attı.

Ophioneus : Messania’lı meşhur bilici.

Oread’lar : Dağ perilerine verilen ad.

Oreithyia : Boreas’ın karısı. Kalais ve Zetes adlı iki çocuk doğurdu.

Orestes : Agamemnon ile Klytemenestra’nın oğlu. Babasını öldüren anası ile sevgilisinden intikam aldı.

Orion : Bolotia’nın meşhur kahramanı. Dev şeklinde bir vücudu güzel bir yüzü vardı. Poseidon ile Euriale’nin oğlu idi.

Orkos : Hades’in latince adı

Orpheus : Thrakia kralı Oiagros’un oğlu ve Yunanlıların efsanevi şairi.

Orthia : Artemis’in lakabı

Orthopolis : Demeter’in büyüttüğ&#252 ; bir kral evladı.

Orthron : Bir oldukca başı ve yılan şeklinde bir vücudu olan Geryon’un köpeği Herakles tarafınca öldürüld&#25 2;.

Otos : Aloadlardan biri, Ephialtes’in kardeşi.

Otreus : Dymas’ın oğlu Phyrigia kralı.

Ortygia : Leto’nun kızkardeşi. Kendisine aşık olan Zeus’tan kaçtığı için baş tanrı onu bıldırcına çevirdi.

Otrynteus : Anadoluda Tmolus (Bozdağı) eteklerindeki bir kasabanın kralı. Nais adlı bir peri kızıyla evliliğe ilk adımını attı. İpsition isminde bir oğlu oldu.

s
Paian : Felaketi uzaklaştıran, selamet getiren, iyi eden tanrı.

Palaimon : İo’nun oğlu bir deniz tanrısı. Gemicilerin koruyucusuydu.

Palamedes : Nauplios ile Klymene’nin oğlu. Odysseus tarafınca öldürüld&#25 2;.

Pales : Romalıların koyun sürülerini koruyucusu olduğuna inandıkları tanrı.

Pallas : Zeka tanrıçasının bir öteki adı.

Panakeia : Asklepios şeklinde hekimlikle uğraşan sıhhat tanrıçası.

Pan : Sürülerin ve çobanların tanrısı.

Panagea : Artemis’in bir öteki adı.

Panakea : Asklepios ile Lampetia’nın kızı. Hekimliğin tanrıçalarından sayılırdı, her türlü hastalığa deva bulurdu.

Pandaman : Ateş tanrısı Hephaistos’un bir öteki adı. Her şeyi yenen anlamına gelir.

Pandareos : Miletus’lu Merops’un oğlu. Giritte Zeus tapınağından altın köpek heykelini çaldırmış olduğu için Zeus tarafınca kayaya çevirildi.

Pandaros : Yunanlılara karşı savaşan Troia’lıların yardımına koşan meşhur kahraman Lykaon’un oğlu.

Pandion : Atina şehrinin meşhur krallarından.

Pandora : Yaratılan ilk hanım.

Pandrosos : Atina kralı Kekrops’un kızlarından biri. Athena ufak Erekhteus’u içine saklamış olduğu kutuyu bu kızlara emanet etmişti.

Panikos : Kır tanrısı keçi ayaklı Pan’ın insanların içine salmış olduğu korku

Pankratis : Tloeus ile İphimedie’nin kızı, dolayısıyla Aloadların başhemşiresi.

Panapa : Theseus’un kızı Herakles ile evliliğe ilk adımını atmıştı. Bir kızı olmuştu ona annesinin adını koydu.

Panopa : Nereid’lerden biri, adaletseverliği ile tanınırdı.

Panopeus : Phokos ile Astropea’nın oğlu. Argonautlar seferine katılanlardan.

Panthaos : Priamos’un arkadaşı Troia’lı bir yaşlanmış.

Paphia : Aphrodite’in isimlerinden biri.

Paphlagon : Kirke’nin oğlu. Anadoluda Papira (Karaköy) şehrinin kurucusu.

Paraios : Atinalı bir kahraman, harp gemisini buluş etti.

Paris : En meşhur kahramanlardan biri.Troia kralı Priamos ile Hekabe’nin oğlu. Fazlaca güçlü olduğundan onu Aleksandros diye çağırırlardı. Yunanlı Helena’ya olan aşkı onun ve Troia’nın sonu oldu.

Parkae : Romalıların şans tanrıçalarına verdikleri ad.

Parnassos : apollon’a tahsis edilen Parnassos dağına adını veren kahraman.Poseidon ile Kleodora adlı bir peri kıznın oğlu idi.

Parrahasios : Zeus’un oğlu. Arkadia da bir şehrin kurucusu olduğu söylenir.

Parsondes : Yedi yıl Babil valisinin sarayında bir karı şeklinde yaşayan garip bir insan.

Parthenius : Bugünkü Bartın çayının eski adı.

Parthenon : Atina Akropolis te bulunan ve Zeka tanrıçası Athena’ya ilişkin olan meşhur mabet.

Parthenopaieos: Thebai şehrine karşı yürüyen yedi şeften biri.

Parthenopea : Menderes nehrinin kızı Samia ile ankeus’un kızı. Apollon bu kıza gönül vermişti. Birlikteliklerinden Nikomedos dünyaya geldi.

Parthenope : Sirenlerden biri. Odyseus’u esrarengiz sesiyle tesiri altına alamadığından kendini denize attı. Dalgalar bu deniz kızının naaşını İtalya kıyılarına attılar. Naaşının gömüldüğ&#252 ; yerde Napoli şehri kuruldu.

Parthenos : Staphylos ile Khrosthemis’in kızlarından biri.

Pasiphae : Minos’un karısı. Helios’un kızı. Bir boğaya aşık olmuştu. Sevilmiş olduğu boğadan hamile kalmış olarak Minotauros’u doğurdu.

Pataros : Apollon ile Ksanthos’un kızı olan Lykia’nın oğlu. Patara şehrine adını vermiştir. 
Patroklos : Menoltios’un oğlu. Meşhur yunan kahramanlarından biridir.

Pegasos : Efsanevi kanatlı at. Perseus Okean’ın kaynağında Medusa’nın kafasını kestiği süre onun kanından dünyaya geldi.

Peitho : İkne etme, kandırma tanrıçası. Ate’nin kızı, Aphrodite’in arkadaşıdır.

Peirithoos : Zeus ile Dia’nın oğlu, Lapithler kralı.

Pelasglar : Yunanistanın eski ahalisine verilen ad.

Pelasgos : Yerin oğlu. Pelagların atası oldu.

Peleus : Meşhur yunan kahramanı Akhilleus’un babası. Phthie kralı.

Pelias : İolkos kralı . Poseidon ile Tyro’nun oğlu.

Pelopea : Theste’nin kızı. Kim bulunduğunu bilmeden babası ile beraber oldu. Bunu anlayınca kendini öldürdü.

Pelops : Lydia kralı Tantalos’un oğlu. Ganymedes’in babası.

Penat’lar : Romalıların ev tanrılarına verdikleri ad.

Peneios : Thesselia da akan bir nehrin tanrısı. Okeanos’un oğlu.

Penelope : Odysseus’un karısı. Telemakhos’un anası. Kocası Troia harbine gittikten sonrasında uzun seneler tek başına yaşadı sadece kocasına hep sadık kaldı.

Penia : Yoksulluk tanrıçası.

Penthesileia : Amazonların kraliçesi.Ares ile Otreranın kızı. Troia savaşı esnasında Akhilleus tarafınca öldürüld&#25 2;.

Pentheus : Thebai kralı. Ekhion ile Kadmos’un kızı Agave’nin oğlu.

Penthos : Üzüntü ve ızdırap tanrısı.

Peon : Yunan tanrılarını tedavi eden meşhur mısırlı doktor.

Peparethos : Ariane’in Dionysos’tan olan dört oğlundan biri.

Perdiks : Dedalos’un kızkardeşi.

Pergamos : Anadoluda Bergama şehrinin kahrmanı. Neoptolemos ile Andromakne’nin oğlu. 
Periboea : Mağar kralı alkathous’un kızı. Eakos’un oğlu Telemon ile evliliğe ilk adımını attı, Ajaks’ı doğurdu.

Perieres : Eolos’un oğlu.Perseus’un kızı.Gorophone ile evliliğe ilk adımını attı.

Perigoune : Sinis’in kızı.Theseus Sinis’I öldürüp kızı ile beraber oldu. Bu birliktelikte Melanippos dünyaya geldi. Ondan sonra Periogoune Deloneus ile evliliğe ilk adımını attı ve İksus’u doğurdu.

Periklymenos: Argonautlardan biri. Neleus’un oğlu. Poseidon bu gence istediği şekle girebilme vasfını vermişti.

Periktyon : Aristo’nun karısı ve meşhur felsefeci Eflatun’un anası

Perimele : Admetos ile Alkaste’nin kızı.

Perimelis : Sürülere göcülük eden perilere verilen ad.

Periphas : Atina şehrinin efsanevi kralı. Halkı tarafınca oldukca sevilirdi. Öyleki Zeus bu sevgiyi kızkandı ve onu öldürmeye kalktı fakat Apollon babasına engel oldu bunun üstüne Zeus bu kralı bir kartal’a dönüştürdü .

Periphetes : Hephaistos ile Antiklea’nın oğlu olan korkulu dev. Thesseus tarafınca öldürüld&#25 2;.

Peristera : Aphrodite’in yanında dolaşan perilerden biri. Birgün Aphrodite ile Eros çiçek toplama yarışı yaparken Peristera Aphrodite’e yardım etmiş olduğu için Eros onu güvercine çevirdi.

Peritanus : Arkadia’lı bir genç Paris Helene’I kaçırdıktan sonrasında Helen bu gence gönül vermişti. Paris bunu fark edince Arkadia kıyılarını talan etti.

Pero : Neleus ile Khloris’in kızı.Güzelliği ve fazileti ile tanınırdı. Bias ile evliliğe ilk adımını attı.

Persa : Thetys ile Okeanos’un kızı. Güneş ile evliliğe ilk adımını attı.Eetes, Kirke ve Pusiphae’yi doğurdu.

Perseid’ler : Perseus soyundan gelenler.

Perseis : Helios’un karısı

Persophene : Demeter’in kızı. Hades’in karısı.

Perseus : Argos kralı Akrisios’un kızı Danae’nin Zeus’tan olan oğlu.

Persepolis : Odysseus ile Nausikaa’nın oğlu.

Perses : Titan Krios ile Eurybie’nin oğlu.

Phaeton : Helios’un oğlu.

Phaetusa : Lampetie’nin kızkardeşi. Gençlik tanrıçası Neera ile Güneş’in kızı.

Phaiak’lar : Skheria adasında oturan halk.

Phaidra : Girit kralı Minos ile Pasiphane’nin kızı. Theseus ile evliydi. Üvey oğlu Hippolytos’a aşık oldu. Delikanlı onu red edince Hippolytos’a karacılık etti ve ölümüne niçin oldu.

Phalaekos : Ambrakia tiranı. Artemis bigün onu ava götürüp bir aslan yavrusu gösterdi.Phalaekos yavruyu yakalamaya çaılışırken dişi aslan ortaya çıkıp onu parçaladı. 
Phalanthos : Lakonia’ların meşhur kahramanı

Phalanaks : Zeka tanrıçası tarafınca örümceğe çevirilen Arakne’nin kardeşi. Buda tabanca yapımında tanrılardan üstün bulunduğunu iddia etmiş olduğu için yılana dönüştürül dü.

Phalaris : Agrigente tiranı. Zeus’a mabet yapacağım diye başına toplamış olduğu oldukca kalabalık bir işçi ordusu ile şehrin tiranı oldu. Zulmü ve cımasızlığı ile meşhurdur.

Phaleros : Attika bölgesindeki Phaleros şehrinin kahramanı.Arganautlardan biri.

Phalkes : Temenos’un oğlu. Heraklidlerden biri.

Phaloe : Lykris ırmağının kızı olan bir peri. Buna kanatlı bir ifrit bela olmuştu. Elaatos isminde bir delikanlı ifriti öldürdü. Phaloe ile Elaatos’un evlenecekleri gün delikanlı öldü. Peri kzı okadar oldukca göz yaşı döktüki tanrılar ona acıyp onu bir çeşmeye dönüştürdü ler.

Phantosos : Uyku’nun oğlu. Kayaya, toprağa ırmağa ve cansız varlıklara dönüşebilen bir tanrı. Çevresi bir sürü yılanlarla çevrilmiştir.

Phaon : Midilli adasında rahat bir kayıkçı iken, bigün yaşlanmış bir karı kılığına girmiş olan Aphrodite’I kim bulunduğunu bilmeden adadan karşıya Anadoluya geçirmiş ve yaşlı kadının tüm ısrarlarına karşın ondan para almamış. Bunun üstüne tanrıça onaalçıdan yapılmış içinde güzel kokulu bir yağ bulunan bir çiçeklik armağan etmiş. Balıkçı güneşten çatlayan cildine bu yağı sürdüğünde oldukca yakışıklı bir gence dönüşmüş.

Pharmakias : İstanbul boğazında büyükdere’nin ağazında eski bir liman.Rivayete bakılırsa Media’yı getiren vapur bu limana sığınmak zorunda kalmış vesihirbaz hanım ilaç dolu sandığı ile buraya ayak basmış.

Phoebe : Uranos ile Gaia’nın kızı. Koios ile evliliğe ilk adımını attı ve Latone ile Asterie’yi doğurdu.

Phebus : Apollon ile Pasiphae’nin kızı,

Phedra : Girit kralı Minos ilePasiphe’nin kızı, Theseus’un karısı. Üvey oğluna aşık oldu fakat ondan karşılık alamadı bunun üstüne ona karacılık etti ve ölümüne niçin oldu.

Phegeus : Arkadia da Phegeus şehrinin kurucusu ve kralı.

Phoiniks : Habeş diyarında yaşamış olduğu sanılan efsanevi bir kuş.

Pheniks : Argos kralı Amyntor ile Kleobule’nin oğlu. Babasını üzerek annesinin gözüne girmek için babasının oldukca sevilmiş olduğu ve hatta bu yüzden annesini dikkatsizlik etmiş olduğu genç kız ile sevişti.Bunun üstüne babası onun gözlerini oyup saraydan kovdu.

Phenops : Ksanthus ile Thoon’un babası.

Pheomis : Gaia ile Tartaros’un oğlu.

Pheraea : Zeus ile Eolos’un kızı. Hekate’nin anası.

Phidippos : Thessalos’un oğlu Herakles’in torunu.

Phillamon : Aslen trakyalı olan efsanevi ozan ve bilici.

Philemon : Bucis’in kocası. Kulübelerinde zeus’u konuk ettiler ve bundan dolayı mükafatlandırıldılar.

Philonome : Myktimus’un kızı ve Artemis’in arkadaşı. Ares’ten iki evladı oldu bu iki kardeş daha sonradan sırayla Arkadia’ya kral oldular.

Philotis : Romalı bir köle hanım. Zekası ve kurnazlığı ile Roma’yı Gauloi’ların istilasından kurtardı.

Philyra : Okeanos’un kızı. Bir ara Kronos’un metresi oldu.Ondan Kentaur Khiron’u doğurdu.

Phineus : Salymydessos’un efsanevi kralı. Tanrı Apollon ona falcılık öğretmişti.

Phlegethon : Yunanlıların cehennemlerinde akan ırmaklardan biri.

Phlegyas : Lapith’lerin efsanevi kralı. Ares il Khrysa’nın oğlu. İksion ile Koronis’in babası.

Phlias : Dionysos ile Minyas’ın kızı olan Aracthyrea’nın oğlu.

Phobos : İnsana gelen korkunun simgesidir.Phobos bir karı olup savaşlarda Ares’in yanında bulunurdu.

Phoibe : Leukippos’un iki kızından biri.

Phoiniks : (Phoeniks) Agenor’un oğlu. Europa’nın kardeşi.Zeus tarafınca kaçırılan kardeşinin peşinden yollara düştü.

Phokis : Orestes’in amcası.

Pholos : İksion ile Silene’nin oğlu olan bir Kentaur.Herakles’e kafa tutmadığı için onun tarafınca saygı görmüş oldu.

Phorbas : Lapithes ile Orsinome’nin oğlu olan bir halk kahramanı.

Phorkys : Pontos ile Gaia’nın oğlu. Deniz tanrılarından biriydi. Kız kardeşi Keto ile evliliğe ilk adımını atmıştı.

Phroneus : İnakhos’un oğlu. Argos ilinde ilk insanoğlunun o olduğu söyleniyor.

Phosphoros : Sabah yıldızına verilen ad.

Phrikos : Helle’nin kardeşi. Athamas’ın oğlu.

Phrigia : Eski Anadoluda bir bölgenin adı.

Phryne : Efsanevi bir güzelliğe haiz olan bir Yunan ******si.Aphrodite heykellerine esin kaynağı olmuştur.

Phrygios : Miletus krallarından biri.

Phthonos : Haset tanrıçalarından biri.

Phylios : Etolia’lı bir kahraman. Kyknos isminde bir delikanlıya aşık olmuştu. Vefasız sevgilisi için her şeyi yapmasına karşın ona yaranamadı.

Phyllis : Thrakia kralının kızı. Thesseus’un oğlu Demophon’a aşık olmuştu. Evlenmeye karar verdikleri sırad Demophon geri döneceğine söz vererek şehirden ayrıldı sadece uzun bir süre dönmeyince umutsuzluğa kapılan Phyllis kendini öldürdü.

Piassos : Thesselia krallarından biri Larissa’nın babası.Kızına aşık olmuş ve onunla zorla beraber olmuştu. Larissa onu bir şarap fıçısında boğarak öcünü aldı.

Pierid’ler : İlham perilerine verilen ad.

Pieros : Pieridlerin babası, Makedon’un oğlu.

Pietas : Acıma duygusunun sembolü.

Pikoloos : Bir dev. Tanrıların devlerle yaptıkları harpte Kirke adasına kaçmıştı sadece Kirke’nin babası onu öldürdü.

Pikus : Latium kralı Faunus’un babası olan bilici

Pilumunus : Yeni doğan evlatları sakınan Roma tanrıçası.

Pindos : Makadeon’un oğlu. Kardeşleri tarafınca öldürüld&#25 2;.

Pirene : Asopos’un kızı. Poseidon’un sevgilisiydi.

Pirithous : Thessalia kahramanlarından. Zeus ile Dia’nın oğluHippodamia’dan Polypoetes isminde bir oğlu oldu.

Pisa : Elis bölgesinin bir şehri.

Pisidike : Monenia şehrinin kralının kızı.

Pitane : Dere tanrısı Euratos’un kızı. Poseidon ile birlikteliklerinden Evadne isminde bir evlatları oldu.

Pittheus : Pelops ile Hippodameia’nın oğlu. Fazlaca iyi bir bilici idi.

Pitho : Kandırma ve inandırma tanrıçası.

Pitys : Çam ağacının sembolü olan bir peri kızı.

Pleiadlar : Atlas ile Pleione’nin yedi kızına verieln ad. Bu kızlar tanrılar tarafınca yıldızlara dönüştürül düler.

Pleione : Pleiadların anneleri kızları ile beraber onuda yıldız dönüştürdü ler.

Pleisthenes : Atreus’un oğlu. Onu amcası Tyestes yetiştirdi ve sonrasında öz babasını öldürtmeye çalıştı.

Ploutos : Zenginlik servet tanrısı. Demeter ile İason’un oğlu.

Pluton : Cehennemler tanrısı Hades’in latince adı.

Podaleirios : Aslepios’un oğlu kahrmanlık devrinin meşhur hekimi.

Podarkes : Priamos’un öteki adı.

Poibos : Apollon’un lakabı

Poine : (Poene) İntikam ve ceza tanrıçası. Öfke’in anası olduğu söylenir.

Polhymnie : Dans esin perisi.

Polias : Athena’nın lakabı

Polites : Priamos ile Hekabe’nin oğlu.Fazlaca süratli koşardı.

Polluks : Leda’nın oğlu. Kastor’un kardeşi, Diosku’lardan biri.

Poltys : Poseidon’un oğullarından biri.

Polybos : Oidipus’un üvey babası, Khorinthos kralı.

Polbotes : Tanrılarla savaşan devlerden biri. Poseidon tarafınca öldürüld&#25 2;.

Polydamos : Troia kahramanlarından. Panthoos’un oğlu ve Hector’un arkadaşı.

Polydektes : Magnes’in oğlu Seriphos adasının kralı.

Poldeukes : Kastor’un ikiz kardeşi. İki kardeşe Dioskur’lar adı verilir.

Poldoros : Kadmos ile Harmonia’nın oğlu. Nykteus’un kızı ile evliliğe ilk adımını attı, Labdakos isminde bir oğlu oldu.

Polydos : Korintoslu meşhur bir bilici.

Polhymnia : Musalardan biri. Şairlere coşku esin ederdi.

Polkaste : İkarios’un karısı, Penelope’nin anası

Polykrite : Naksos adasınınkahramanı olan güzel bir karı.

Polymede : Auotolykos’un kızı. Aeson’un karısı.Jason’un anası. Kocası ölüme mahkum edilince kandini astı.

Polyneikes : Eteokles’in kardeşiOidipus ile İokastenin oğlu.

Polyphemos : Poseidon’un oğlu olan korkulu dev.

Polksena : Priamos ile Hekaube’nin kızı.Yunan kahramanlarından Akhileus bu kıza gönül vermişti. Fakat beraber olamadan her ikiside öldüler.

Polykso : Troia harbinde öldürülen meşhur kahraman Tlepolemus’un karısı.

Polypontea : Hipponoos ile Thrassa’nın kızı. Artemis’in av arkadaşıydı.Aphrodite aşka boyun eğmeyen bu kızı bir adam ayıya aşık etti. Polypontea’nın bu ayıdan iki oğlu oldu. Orios ve Agrios.

Pomona : Romalıların meyve tanrıçası.

Pontos : Poseidon’un oğlu, karadenize adını vermişti.

Poros : Bolluk tanrısı. Metis’in oğlu.Penia ile evliliğe ilk adımını attı ve bundan Amour dünyaya geldi.Böylece aşkın babası bolluk anası yoksulluk oldu.

Poseidon : Yunanlıların deniz tanrısına verdikleri ad. Romalılar ona Neptune der.

Pothos : Eros’un yanından asla ayrılamayn arkadaşlarından biriAşk arzusunun sembolü idi. Aphrodite’in oğlu.

Praksidike : Hakkaniyet tanrıçası sayılıyor ve hiddete kapılanlara sakin olmalarını telkin ediyordu. Babası muhafız tanrısı Soter idi. İki kızı vardı,Homonoe(Birlik) ve Arete(Erdem)

Priamos : Troia şehrinin son kralı. Paris ile Hector elli oğlu arasından en tanınmışlarıdır.

Priapos : Bugünkü Lapseki şehrinin tanrısı. Dionysos ile Aphrodite’in oğlu.

Proitos : Tiryns kralı. Bellerophon Proitos’un sarayına sığınmıştı.

Promakhos : Athena’nın lakabı.

Prokne : Atina kralı Pandion’un kızı.

Prokrustes : Poseidon’un oğlu olduğu söylenen bir haydut.

Proetid’ler : Argos kralı Proetos ileSthenebea’nın kızlarına verilen ad. Bu üç kız kardeş kendilerini Hera’dan daha güzel gördükleri için akılları başlarından alındı. 
Proetos : Argos kralı. Abas’ın oğlu, Akrisios’un ikiz kardeşi.

Promakhos : Zeka tanrıçasının lakabıdır.

Prometheus : Bir titan oğlu, ilk insanı yaratmıştır.

Propoetid’ler : Kıbrıslı Amathonte’nin kızları.Aphrodite’in kudretini inkar ettikleri için Aphrodite tarafınca cezalandırıldılar. Tanrıça onları iflah olmaz ******lere dönüştürdü . 
Proteus : Deniz tanrısı Poseidon ile Phenike’nin oğlu.

Protesailaos : Thessalialı bir yiğit. Troia harbinde karaya çıkan ilk yunanlıydı, derhal öldürüld&#25 2;.

Prytaneion : Hestia’nın mukaddes ateşinin yakıldığı yer.

Psykhagogos: Hermes’in lakabı. Ölülerin ruhlarını götürücü anlamındadır.

Psykhe : Ruh.Eros’un karısı.

Pygas : Pygmaiosların kraliçesi idi. Kendini tanrıçalara eş gördüğünden Artemis ile Hera onu turna kuşuna çevirdiler.

Pygmaios : Yunan mitolojisinin efsanevi cüceleri Lillipular. Boyları yarım metreden kısa oldukça yürekli insanlardı.

Pygmalion : Kıbrıslı heykeltraş.Yapmış olduğu heykele aşık olmuştu.

Pylades : Orestes’in en yakın dostu. Arkadaşının yaşamını kendi hayatından üstün tutmuştur.

Pylios : Hephaisrtos’un oğlu

Pylos : Nestor’un yurdu Messenia da bir liman

Pyramos : Thisbe’nin sevgilisi. Bunların birbirlerine duydukları sevgi oldukca meşhurdu.

Pyrene : İspanya kralının kızı.Herakles bu güzele gönül vermişti.Birlikteliklerinden bir yılan yavrusu dünyaya geldi.

Pyreneos : Phokide kralı esin perilerine göz koymuştu sadece başarıya ulaşmış olamadı.

Pyrrha : Epimetheus ile Pandora’nın kızı, Deukalion’un karısı.

Pyrrhos : Akhilleus’un oğlu Neoptolemos’un lakabı.

Pythia : Gaipten haberler veren Apollon rahibelerine verilen ad.
Python : Gaia’nın doğurduğu efsanevi yılan. Yüz tane başı, alev kusan yüz tane ağazı vardı. Apollon tarafınca öldürüld&#25 2;.

Raros : Karnaos’un oğlu. Triptolemos’un babası. Eleusis de Raros vadisine adını verdi.

Remus : Romulus’un ikiz kardeşi, Mars ile Rea Silvanın oğlu, Roma şehrinin kuruluşunda mühim bir yeri vardır.

Rhakios : Giritli bir kahraman, Lebes’in oğlu. Manto ile evliliğe ilk adımını atmıştı.

Rhadamantys: Cehennemlerde bulunan meşhur bir yargıç. Zeus ile Europa’nın oğlu ve Girit kralı Minos’un kardeşidir.

Rhadios : Neleus ile Khloris’in oğlu. Pylos şehrine saldırmış olduğu için Herakles tarafınca öldürüld&#25 2;.

Rhea : Dağlık bölgelerin tanrıçası idi. Bir adıda İdalı ana idi. Zeus’u onun büyüttüğün e inanılırdı.

Rheme : Şöhret tanrıçası. Gaia tarafınca yaratıldı, Zeus’a habercilik yapmış oldu.

Rhesos : Thrakia’lı bir kahraman Troia harbinde Troia’lılara desteğe koştu.

Rhodope : Artemis’in hizmetindekilerden biriydi ve masumiyetini sonsuz dek saklaak istiyordu, sadece bu durumdan hoşlanmayan Aphrodite onu haşin ve ahlaksız bir avcı olan Euthynokos’a aşık etti. İki sevgili dağlarda gizlice buuşup beraber oluyorlardı. Artemis bunu haber alınca onu sevgilisi ile gizlice buluşmuş olduğu mağarada Styks ırmağına dönüştürdü .

Rhodos : Güneş’in karısı. Rhodos adasına adını verdi.

Rhoetos : Tanrılarla savaşan devlerden biri. Dionysos tarafınca öldürüld&#25 2;.

Rhoksane : Kordyas’ın kızı. İran şahının oğlu Medos ona saldırı etti, cezalandırılacağından korkan Medos kendininehre attı. O günden sonrasında nehrin adı Medos olarak değiştirildi.(Bu günkü Fırat)

Rhopalos : Herakles’in oğlu, Phaestos’un babası.

Rhytia : Korybant’ların anası. Samothrake adasında yaşayan bu dokuz kardeşin Apollon’un evlatları oldukları söylenir.

Risus : Sevinç ve kahkaha tanrısı. İnsanların kalplerinden kederleri kovan acıları yatıştıran bir tanrıydı.

Romos : Roma şehrini kuran ve adını veren kahraman.

Romulus : Mars ile Rea Silva’nın ikiz oğullarından biridir. Ropma şehrinin kuruluşunda mühim rol oynamıştır.

Ros : Hava ile Ay’ın oğlu, Çiy Şebnem tanrısı. Ros, seher tanrısı Eos’un kocasıydı.

Sabazios : Phyrygia’lıların inandıkları bir tanrı. Zeus ile Persophene’in oğlu. Dianysos şeklinde insanlara bağ, bahçe yapmayı, öküz yetiştirmeyi öğretti.

Sagaris : Kral Midas’ın oğlu. Tanrıça Kybele’ye hürmette kusur etmiş olduğu için tanrıça onun aklını başından aldı ve Sagaris kendini Kserabates ırmağına attı. O günden sonrasında bu nehrin adı Sangarios oldu (Bugünkü Sakarya nehri)

Sagaritis : Bir meşenin ruhu olan peri kendini Kybele’ye adamış Attis isminde bir delikanlıyı yoldan çıkardığı için tanrıça Sagaritis’in bağlı bulunmuş olduğu meşe ağacını devirdi ve peri kızı can verdi.

Salambo : Babilde Aphrodite yerine tapınılan Astarte’nin bir adı.

Salamis : Asopos ile Menthone’nin kızı. Poseidon bu kıza gönül verdiğinden onu kaçırdı. Kykhreus isminde bir oğulları oldu.

Salmakis : Bugünkü Bodrum civarlarında bir gölcüğün perisi Aphodite’in oğlu Hemaphrodite’e aşık olmuştu

Salmoneos : Thessalia kahramanlarından Eolos’un oğlu. Peloponnes’te bir kent kurarak kendi adını verdi.Başarılarından gurura kapılarak kendini baştanrıya eşit saydırmak için tunçtan bir körü üstünde otomobil koşturarak kurbanlarının üstüne yanan meşaleler atarak öldürüyordu. Zeus buna oldukca sinirlendi ve onu yıldırımıyla vurup Tartoros’a attırdı.

Salus : Romalıların sıhhat tanrıçası. Asklepios’un kız olduğuna inanılırdı.

Sanape : Bugünkü Sinop şehrine adını veren kahraman bir amozon. Herakles amazonlarla çatışmaya girdiğinde Sanape kaçarak onun elinden kurtulmuş ve bu bölgeye gelip Paphlagonia kralı ile evliliğe ilk adımını atmıştı. Fazlaca fazla içki içtiğinden halk ona sarhoş anlamına gelen Sanape diyordu.

Sapho : Lesbos adasında Erebos şehrinde dünyaya gelen efsanevi bir karı ozan.

Saron : Troizen krallarından biri, ava oldukca düşkündü. Bigün bir geyik kovalarken hayvanın art arda denize atladı fakat oldukca fazla açıldığı için boğuldu. O günden sonrasında Attikia bölgesinin güneyindeki denize Saronikos denizi adı verildi. Ve halk av uğruna denizde boğularak ölen krallarını tanrılaştırdılar.

Sarppedon : Zeus ile Europa’nın oğlu. Lykia’da kraldı. Adaletseverliği ve insanlığı ile halkının sevgisini kazanmıştı. Troia savaşı esnasında Troia’lılara desteğe koştu. Patroklos’a hücum etti fakat onun tarafınca öldürüld&#25 2;.

Saturnus : Romalıların Kronoslara verdiği ad.

Satyr’ler : Silenler adı ilede tanınan Satyr’ler ikinci derecede gelen kır tanrılarıdır.
Sivri uzun kulaklı, boynuzlu, yassı burunlu, keçi ayaklı, kısa kuyruklu ve gövdesi baştan aşağı kıllarla kaplı acaip bir varlık

Satyria : Girit kralı Minos’un kızı. Poseidonla birlikte olup Taras adlı bir adam çocuk dünyaya getirdi.

Sauros : Elis bölgesini haraca bağlayan bir haydut. Herakles tarafınca öldürüld&#25 2;.

Selen : Ay tanrıçası

Selinos : Poseidon’un oğlu

Semele : Kadmos ile Harmonia’nın kızı . Zeus ile beraber oldu ve bu beraberlikten Dionysos dünyaya geldi.

Semiremis : Efsanevi Babil kraliçesi. Askolon şehrinin gölde yaşayan tanrıçası Derketo ile Kaystre’nin kızı. Ilkin Niniva kralının müşaviri Onnes ile evliliğe ilk adımını attı, ondan iki evladı oldu. Ondan sonra kral Ninos ona aşık olunca, kendi kızının karşılığında Semiramis’I kocasından istedi ancal Onnes razı olmadı. Bunun üstüne kral onun gözlerini oydurttu ve Semiramis’I kendisine eş olarak aldı. Ninyas adlı bir oğulları oldu. Kral ölünce yerine Semiramis Babil melikesi oldu. Asma bahçeleri dillere destandı.

Senius : İhtiyarlığa gözcü olan tanrı.

Sentius : Doğarken ufaklıklara duygu bağışlayan tanrı.

Sevekhoros : Babil’in efsanevi kralı. Kızından olacak torununun kendisini tahtından edeceğini tanrılardan duyunca kızını hapsetmişti. Fakat kızının hamile kalmasını engelliyemedi ve Gilgamos dünyaya geldi. Muhafızlar korkarak evladı kuleden aşağı fırlattılar fakat bir kartal yere düşmeden onu kurtardı ve bir bahçeye bıraktı. Bahçıvan onu büyüttü ve Gilgamos Babil’in meşhur hükümdarı, kanun yaıcısı Gılgamış oldu.

Sibylle : Apollon rahibelerine verilen ad, bunlar gaipten haberler verirlerdi.

Side : Anadolu’lu kahraman Tauros’un kızı ve Kimolos’un karısı. Side şehrine kendi adını vermiştir.

Siderites : Apollon’un Troia’lı Helenus’a verdiği büyülü taş. Efsaneye bakılırsa bu taş konuşabilirmiş.Helenus Troia’nın başına gelecek felaketi de bu taştan öğrenmiş.

Sikinos : Naiadlardan Oenoe ile Lemnos kralı Thoas’ın oğlu.

Silenos : Satyr’lar yaşlanınca Silenos adını alırlar. Dionysos’a arkadaşlık ederlerdi.

Silvanus : Romalıların orman bağ bahçe tanrısı.

Sinis : Theseus tarafınca öldülen bir haydut.

Sphinks : Göğsü ve yüzü hanıma, gövdesi arslana kanatları kartala benziyen şaşırtıcı ve hayret verici bir varlık

Staphyle : Şarap tanrısının gönül verdiği bir peri kızının adı.

Stellio : Kertenkeleye çevirilen ufak bir çocuğun adı.Demeter’in kana kana su içmesi ile alay etmiş olduğu için bu cezaya çarptırıldı.

Stentor : Sesi oldukca gür olan bir adam.

Sterope : Atlas ile Peione’nin kızı. Ares ile evliliğe ilk adımını attı Oenomaos dünyaya geldi.

Stheneboia : Tiryns kralı. Protios’un kocası.

Sthenelos : Aktor’un oğlu Herakles’in tabanca arkadaşı.

Stheno : Grai’lerden biri.

Stilbe : Peneos nehrinin kızı. Apollon’un bu kızdan Kenthauros ve Lapithes adlarında iki oğlu oldu.

Strymon : Thrakia kralı, Ares’in oğlu. Oğlu Rhesos’un Troia da öldüğün&#252 ; duyunca üzüntüden kendisini öldürdü.

Styks : (Styx) Cehennem nehri.

Stymphalos : Elatos ile Laodike’nin oğlu.

Summanus : Romalıların gece çakan şimşek tanrısı.

Syka : Dionysos’un gönül verdiği bir peri kızının adı. Onu incir ağacına dönüştürdü .

Syleus : Thesselia kralı ve Poseidon’un oğlu. Ceberrüt bir kraldı, Herakles tarafınca öldürüld&#25 2;.

Symplegad : Karadeniz boğazındaki oynak kayalıklar.

Syrinks : Arkadialı bir peri kızı. Pan bu periye gönül vermişti.
Syrna : Karia bölgesinin kralı olan Damaethos’un kızı. Damdan düşerek bütünkemiklerini kırdı, öleceği sırada Podalirios çıka geldi iki kolundan kan alarak kızı tedavi etti ve daha sonrada onunla evliliğe ilk adımını attı.

Talos : Girit adasını beklemekle göreve getirilmiş tunç vücutlu dev. Bir yabancı gördüğünde derhal ateşin içine girer, kızıl kor haline gelir, sonrasında koşar yabancıyı kucaklar diri diri yakardı.

Talthybios : Agememnon’un habercilerinden biri.

Tanais : Okeanos ile Tethys’in oğlu, bugünkü Don nehrinin tanrısı

Tantalos : Batı anadoluda Lydia kralı. Zeus ile Plouto’nun oğlu. Sipylos(Manisa) dağında yargı sürüyordu. Atlas’ın kızı Dione ile evliliğe ilk adımını atmıştı. Paktolos ırmağının kızı Eurnassa da onun karısı idi. Pelops ve Niobe onun evlatları idi. Tantalos tanrıların hoşgörüsün&#252 ; kötüye kullandı ve müthiş bir azaba çarptırıldı.

Tantalid’ler : Tantalos’un soyundan gelenler.

Taraksippos : Hipodrumlarada atları ürküten habis ruh.

Taras : Poseidon ile Satyra adlı bir perinin oğlu. İtalyada Tarente şehrinin kurucularından.

Tartaros : Yeraltında, cehennemlerin derinliklerinde bulunan korkulu yer. Zeus kendisine isyan edenleri oraya atardı.

Tauros : Pasiphae’nin aşka düştüğü bir delikanlı. Minotauros bu beraberlik sonucu dünyaya geldi. Minos onu Girit’te yer altı mağarasına hapsetti. Theseus onu öldürdü.

Taygete : Atlas ile Pleione’nin kızı. Zeus ile beraber olup Lakedaemon’u doğurdu. Fazlaca utangaç bir yapıya sahipti.

Teiresias : Meşhur bilici, ve Manto’nun babası.

Tekmessa : Anadolu da Phrygia kralı Teuthras’ın kızı. Yunanlıların saldırısı esnasında büyük kahraman Aiaks’ın eline düştü. Bu evliliğin sonucunda Eurysakes isminde bir oğlu oldu.

Telamon : Büyük Aiaks’ın babası ve Aigina kralı. Birçok harpte Herakles ile beraber oldu.

Telegonos : Odysseus’un sihirbaz Kirke’den olan oğlu

Telemakhos : Odysseus’un Penelope’den olan oğlu. Babası Troia savaşından geri dönmeyince hemen hemen ufak bir çocuk olmasına karşın babasını aramak iiçin yollara düştü. Zeka tanrıçası Athena Mentor adlı filozofun kılığına girerek ona daima nasihat verdi yol gösterdi.

Telephassa : Agenor’un karısı.Kadmos, Kiliks, Phoeniks,Europa’nın anası.

Telephos : Herakles’in oğlu.Akhilleus onu harpte yaralamıştı. Bir bilici mızrağın pası ile yarasını iyileştirdi.

Telesphoros : Meşhur bir doktor. Tanrılar katına kadar çıkmış.

Telkhin’ler : Güneşin evlatları. Volkanik olayların sembolüdürler. Bir bakışta insanları büyüleyebilen sihirbazdırlar.

Telmessus : Bugünkü Fethiye şehrinin kahramanı. Apollon ile Fenike kralının kızlarından birinin oğlu idi.

Tellus : Romalıların toprak tanrıçası Gaia’ya verdikleri ad.

Telonia : Yunanlıların dini tören yapılmadan ilkin evlatlarının ruhlarına verdikleri ad.

Telphoussa : Bir Nymphe’nin adı.Ladon ırmağının kızıydı.Adını suyu buz şeklinde olan bir çeşmeye vermişti.

Tempe : Thessalia’da bir vadi. Poseidon burayı üç dişli yabasıyla açmıştı.

Tenedoks : Bozcaadanın eski adı.

Tenes : Tenedoks’a adını veren kahraman. Kolones kralı Kyknos’un oğlu.Akhilleus tarafınca öldürüld&#25 2;.

Terambos : Dönemin en iyi musiki sanatçısıydı, lir ve flüt çalmakta oldukca ustaydı.

Tereos : Thrakia kralı. Ares’in oğlu

Termeros : Termera şehrine adını veren azılı bir haydut. Herakles tarafınca öldürüld&#25 2;.

Terminüs : Romalıların sınır taşı tanrısı.

Terpsikhore : İlham perilerinden biri, dans Musa’sı.Sirenlerin anası.

Tethys : Okeanos’un karısı. Okeanidler diye malum 3000 güzel kızın anası

Teukris : Teukros’un kızı, Dardanos’un karısı

Teukros : Skamandros çayının tanrısı ile İda dağı perisi İdaea’nın oğlu.

Teuthis : Arkadia şeflerinden biri. Troia harbinde Agamemnon ile aralarında çıkan ihtilaf sonucu ordudan ayrılmıştı.

Tuthras : Anadoluda Mysia bölgesi kralı

Thalia : İlham perilerinden biri. Apollon ile evlenmiş Korybant’ları doğurmuştu. Sürülerin, bitkilerin, ekinlerin koruyucusu idi. Letafet perilerinden birinin adıda Thalia’dır.

Thamyris : Thrakia’lı efsanevi müzisyen ve ozan. Philammon ile peri Argiope’nin oğlu. İlham perilerine meydan okumuş olduğu için sesini güzelliğini ve gözlerini yitirdi.

Thanatos : Yunanlıların ölüm tanrısı, Hypnos’un ikiz kardeşi idi.

Thaumas : Pontos ile Gaia’nın oğlu. Okeanos’un kızı Elektra ile evliliğe ilk adımını attı. İris ile Harryi’ler bu evlilik sonucu dünyaya geldiler.

Thebe : Kilika’lı bir kahraman hanım.Adramys’in kızı. Koşuda kendisini yenecek erkekle evleneceğini duyuru etti, Herakles onu yendi ve onunla evliliğe ilk adımını attı.

Thebai : Boiotia’lı Kadmos tarafınca kurulan meşhur bir kent. Yüksek surlarını Amphion lirinin sesi ile taşları yürüterek yapmıştı.

Theia : Uranos ile Gaia’nın kızı. Hyperion ile evliliğe ilk adımını attı. Helios, Eos, Selen onun çocuklarıdır.

Theias : Belus’un oğlu, kendi öz kızı Smyra ile evliliğe ilk adımını attı.

Themis : Kanunların, adaletin, örf ve adetlerin tanrıçası. Uranos ile Gaia’nın kızı. Zeus ile evlenerek Hora’ları, Parka’ları ve Metis’I doğurdu.

Theonoe : Thestor’un kızı.

Theophane : Bisaltes’in kızı. Fazlaca güzel bir kızdı. Poseidon onu Krinis adasına kaçırdı.

Therapne : Leleks’in kızı

Thermedon : Amazonlar diyarında akan Terme çayı.

Therodamas : Skythia’nın efsanevi kralı. Aslanlarını insan eti ile beslerdi.

Thersandros : Thebai şehrinin kralı. Polynikes ile Argia’nın oğlu olan Amphia’nın oğlu. Amphiaros’un kızı Demonassa ile evliliğe ilk adımını attı ve Tisamenos isminde bir oğlu oldu. Telephos tarafınca öldürüld&#25 2;.

Thersites : Argios’un oğlu. Troia harbinde maskaralıklar yaparak askerleri eğlendirirdi.

Theseus : Yunanlıların en büyük kahramanlarından biri.

Thespiadlar : Thespios’un elli kızına ve onların çocuklarına verilen ad.

Thespios : Thespies şehrinin kahramanı. Erekhtheus’un oğlu. Elli kızının hepsinide Herakles’e metres olarak vermişti. Yalnız bir kızını vermekten kaçınmıştı. Herakles te bu kızı Thespies şehrindeki kendi tapınağına rahibe yapmış oldu. Öteki 49 kızın her biri birer adam çocuk dünyaya getirdi. Bunlara Thespiadlar dendi.

Thesprotlar : Epir halkına verilen ad.

Thessallia : Tanrılar dağı Olympos’u da içine alan şimal doğu Yunanistan da bir bölge.Herakles ile Khalkiope’nin oğlu Thessalos bu bölgeye adını vermiştir.

Thestiad’lar : Melagros’un iki dayısına bu ad verilir.

Thestion : Pleuron kralı.

Thestor : Apollon ile Laothoe’nin oğlu. Fazlaca bilgili parlak zeka biri olduğundan ona Yunanca bilgili anlamına gelen İdmon lakabını vermişlerdi.

Thetis : Nereus ile Doris’in kızı. Peleus’un karısı. Akhilleus’un anası.Thetis Nereidlerin en güzeli idi. Zeus ile Poseidon onunla evlenmek istemişlerdi sadece Thetis’ten doğacak çocuğun babasını geçeceği haberi üstüne tanrılar ufak düşmekten çekinerek onunla evlenmeyi göze alamadılar. Bu yüzden de bu güzel tanrıça kral Peleus ile evlendirildi.

Thiasos : Dionysos şerefine meydana getirilen gece şenlikleri.

Thoas : Lemnos adasının kralı. Otreus’ın kızı Kallikopis (Myrina) ile evliliğe ilk adımını attı. Karısının kendisini Dionysos ile aldattığını öğrenince oldukca öfkelendi fakat tanrı şarap içirerek onu sakinleştirdi ve ona şarap yapmayı öğretti. Fazlaca sonrasında Lemnos bayanları ayaklanıp kocalarını öldürmeye başladıklarında kızı Hipsipyle Thoas’u gizlice Lemnos’dan kaçırdı.

Thoe : Deniz Nymphelerinden biri. Okeanos ile Tethys’in kızı.

Thoosa : Phorkys’in kızı. Poseidon’dan Polyphemoz isminde bir evladı oldu.

Thrakia : Ares’in, rüzgarların ve Orpheus’un yurdu.

Thrake : Okeanos ile Parthenone’nin kızı. Adını Thrakia bölgesine verdi.. Kız kardeşi Europa da adını Avrupa bölgesine verdi.

Thriai : Apollon’u Parnassos dağında büyüten üç periye verilen ad.Bunlar ufak çakıl taşları ile fala bakarak gelecekte olacaklarla ilgili bilgiler verirlerdi.

Thyestes : Pelops ile Hippodamia’nın oğlu. Babasının yerine kral olmak istediğinden kendisinden büyük olan kardeşi Atreus’tan nefret ediyor onun aile sadetini kıskanıyordu.Atreus’un karısı Europa’yı baştan çıkarıp ondan bir kaç tane çocuk sahibi oldu. Durum ortaya çıktığındaysa öldürülmekte n korkarak firar etti.

Thyia : Deukalion’un kızı. Zeus’tan Makedonia isminde bir kızı olmuştu.

Thyiadlar : Mainadlara, Bakhantlara verilen ad.

Thyria : Amphinomus’un kızı.Apollon’dan Kyknoks isminde bir oğlu oldu.

Tiphys : Poseidon’un oğlu eşşiz bir vapur olan Argo gemisinin baş kaptanı idi.

Tiresias : Eski devirlerin en meşhur kahini. Athena’yı çıplak görmüş olduğu için gözleri tanrıça tarafınca kör edilmişti.

Tisiphone : Üç Eriny’den birinin adı. Öldüreni cezalandıran anlamına gelir. Bu hanım katillerden intkam almakla görevlendirilmişti.

Titanlar : Uranos ile Gaia’nın oğulları. İlk tanrıların soyundan olan Titanlar altı adam altı da kız kardeştiler. Kronos kardeşlerin en küçüğü idi ve anası ile beraber babasını öldürerek yerine geçti.

Titanidler : Uranos ile Gaia’nın evlatları olan Titanlardan altı kzı kardeşe verilen ad. Bunlar Theia, Rhea, Themis, Mnomosyne, Phoebe, veTethys. Bunlar kendi kardeşleri ile evlenerek başka tanrıların doğmasını sağladılar.

Tithonos : Troia prenslerinden biri. Laomedon ile Skamandros’un kızı olan Strymo’nun oğlu. Eos bu prense aşık olarak onu kaçırdı. Zeus’tan kocasını ölmezler arasına almasını istedi sadece ayrıca sonsuz gençliğini istemeyi unutmuştu. Seneler geçipte Tithonos yaşlanmaya başlayınca çekilmez biri oldu ve tanrılar onu çır çır böceğine dönüştürdü ler.

Tityos : Zeus ile Elara’nın oğlu olan dev. Zeus kıskanç Hera’nın krokusundan Elara’yı yerin altında bir mağaraya saklamıştı. Elara doğum esnasında ölünce Zeus oğlunu yer’e emanet etti. Yer ona süt annelik yapmış oldu bu yüzden Tityos’a yerin oğlu derler.

Tlepolemos : Herakles ile Astyokhe’nin oğlu. Yalnışlıkla Alkmene’nin kardeşi Lykymnios’u öldürünce Rodos adasına kçtı ve orada bir koloni kurdu.

Tlos : Miletus ile Praktisidike adlı bir perinin oğlu. Tlos şehrini o kurdu.

Tmolos : Lydia kralı. Ares ile Theogone’nin oğlu. Artemis’in arkadaşlarından kabul edilen peri Arripe’ye zorla haiz olunca Artemis tarafınca cezalandırıldı ve bir boğanın boynuzlarında can verdi.

Trambelos : Telamon ile Theanira’nı oğlu. Miletus şehrinin kralı Arion tarafınca büyütüld&#252 ;. Bir peri kızna zorla shaip olup öldürdüğ&#25 2; için Akhilleus tarafınca öldürüld&#25 2;.

Trinakria : Helios’un yurdu.Sicilia adası.

Triopas : Poseidon’un oğlu Knidos şehrini kuran kahraman.

Triptolemos : Eleusis kralı. Keleus ile Metanire’nin oğlu. Ziraat aletlerinin mucididir.

Triton : Poseidon ile Amphhitrite’ninoğlu. Belden yukarısı insan belden aşağısı balık şeklinde ayakları at ayağına benzeyen bir deniz tanrısı.

Tritonlar : Nereidlerin arkadaşları olan deniz tanrıları.

Troia : Bugünkü Hisarcık şehrinin bulunmuş olduğu yerde olan eski bir kent. Mitolojide Troia savaşına büyük yer verilmişti.

Troilos : Priamos ile Hekube’ninn oğlu. Akhilleus tarafınca öldürüld&#25 2;.

Trokhilos : Argos’lu bir kahraman. İo’nun oğlu harp otomobilini buluş etmiştir.

Trophonios : Erginos’un oğlu olan Boiotia’lı kahraman.

Tros : Phrygia kralı Erikhthonios’un oğlu,Troia şehrine adını vermiştir.

Turnus : İtalyada yaşayan Rutillerin kralı.

Tydeus : Etolia kahramanlarından. Kral Oeneus ile Periboia’nın oğlu. Diomedes’in babası.

Tykhe : Şans, rastlantı tanrıçası.

Tympanon : Korybantların buluş ettikleri tef.

Tyndareos : Isparta kralı, Leda’nın kocası.

Typhon : Tartaros ile Gaia’nın oğlu olan korkulu bir ifrit. Yüz başlı ve yılan ayaklı idi.

Tyro : Salmoneus ile Alkidike’nin kızı. Enipe ırmağınıntanrısına gönül vermişti.
Poseidon Tyro’yu sevmiş oldu ve Enipe ırmağı tanrısının kılığına girerek onunla beraber oldu. Pelias ile Neleus adlarında iki evlatları oldu

Udeus : Euripe’nin babası. Kadmos’un arkadaşlarından biri.

Ufens : İtalya prenslerinden biri. Turnus yardımcısı. Troia’lı Gyas tarafınca öldürüld&#25 2;.

Ukelegon : Priamos’un dostlarından biri. Troia da oldukca mühim bir şahsiyetti. Yaşlı olduğundan harbe katılamamıştı.

Ulius : Apollon’un isimlerinden biri. Canlı sağlıklı anlamına gelir.

Ultio : İntikam. Ether (Hava) ile Gaia (Yer)’nın kızı.

Ultor : İntikamcı. Zeus ile Ares’in lakabı

Uragos : Hades’in bir öteki adı.

Urania : Göklerdeki Nymphelere verilen ad. Bunlar gökkubbesini yönetim ederlerdi.

Urania : Dokuz Musa (İlham tanrıçası) ndan biri. Astronomi ve geometri esin ederdi.
Apollon ile birlikteliğinden Linus ile Hymene dünyaya geldi.
Uranos : En eski tanrı. Gaia’nın oğlu ve kocası.

Vagitanos : Evlatların bağırmalarını ve ağlamalarını yönetim eden tanrı.

Vakana : Kırlarda sayfiyelerde dinlenen, istrahat edenleri sakınan tanrı.

Velovis : Bir roma tanrısı. Yer altı tanrılarından sayılmakta, volkanlar ve balıkları bunun yönetim ettiğine inanılır.

Venüs : Güzellikve aşk tanrıçası Aphrodite’in bir öteki adı.

Vesper : Hesperos’un latince adı.

Vesta : Ocak başı tanrıçası Hestia’nın öteki adı.

Victoria : Zafer tanrıçası Nike’nin latince adı.

Vulturus : Apollon’un lakabı

Yphikles : Amphitryon ile Alkmene’nin oğlu. Alkides’in ikiz kardeşi. Alkides’in babası zeus olmasına karşın Zeus sevgilisinin ikinci bir kere doğum sncıları çekmemesi için ikisini bununla birlikte doğurtmuştu.

Yphitime : Hermes’in aşka düştüğü bir Nymphe. Bu birlikteliğin sonucunda Satyr’ler dünyaya geldi.

Zagreus : Zeus ile Persephone’nin oğlu. Zeus bir yılan şekline girerek Persephone’a yaklaştı ve birlikteliklerinden Zagreus dünyaya geldi.

Zakoreus : Perseus’un yardımına koşan prenlerden birinin adı. Argos tarafınca öldürüld&#25 2;.

Zakynthos : Boiotia’lı bir kahraman..Dardanos’un oğlu olduğuna inanılır, adını Zanta adasına vermişti.

Zamolksis : Thrakia’lı bir kahraman, sonradan tanrılaştırılmış

Zazanas : Zeus’un lakabı

Zelos : Sadakat sembolü. Styks ile Okeanos’un oğlu. Zafer, Kudret, Sertlik Zelos’un kardeşleridir.

Zephyros : Batı rüzgarı, ilkbaharın müjdecisi.

Zetes : Boreas ile Orithyie’nin oğlu. Kalais’in ikiz kardeşi. Bu yüzden bu iki kardeşe Boreadlar derler. Bunların omuzlarında ve başlarında kanatları vardır.

Zethos : Zeus ile Antiope’nin oğlu. Amphion’un kardeşi.

Zeuksippe : Laomedon’un kızı

Zeukso : Okeanos ile Tethys’in kızı olan bir peri.
Zeus : Baştanrı. Tanrıların en büyüğü ve en güçlüsü. Babası Kronos’u tahttan indirerek yerine kendisi geçti

Alternatif süper kahraman adları ve özellikleri

 1. genel anlamda “x adam”, “y hanım” ya da “a çocuk”, “b kız” v.s şeklinde formüle edilen adlar ve buna bağlı olan muhteviyatlarıdır…isim: parfüm adam

  özelliği: geçmi$te meşhur bir kozmetik firmasında çalı$an seyfi, gece i$e kalmış olduğu bigün $irkete hırsızlar girer. güvenliği ekarte eden hırsızlar gizli saklı belgeleri çalmak üzre $irketin gizli saklı mevkilerine doğru ilerlerler. o sırada ar$ivde bulunan seyfi ile kar$ıla$an hırsızlar seyfi’yle münaka$aya girer ve onu bir temiz döverler. bunu hazmedemeyen seyfi, levyeyi kaptığı şeklinde kaçan hırsızların pe$inden ko$ar fakat hırsızlar gene üstün çıkıp seyfi’yi parfümlerin yapıldığı kimyasal maddelerin bulunmuş olduğu kazana atarlar.. yakla$ık iki ay yoğun bakımda kalan seyfi, eve ulaştığında kendisinde acayip bir $ey farkına varır. seyfi, artık burnundan after shave üfürmekte, ağzıyla 24 saat etkili ter önleyici üretebilmekte ve kıçıyla da sinek savar gaz partikülleri salabilmektedir. bu özellikleri yardımıyla kendi aromalarını geli$tiren seyfi bir tek bu tarz şeyleri değil normal olarak öldürücü parfümleri de burnundan çıkarabildiğini farkına varır ve kötülerin ba$ dü$manı olur…

 2. isim:armut adamkendi halinde bir taksi soforu olan hidir, gece yoldan aldigi bir profosorun cantasindan kacan radyoaktif bir armut tarafindan isirilir. olayin sokuyla taksimetreyi açmayı unutan kahramanimiz, uskudar – bakirkoy arasindaki 45 milyonluk taksi ucretini alacagina yemin eder. tum hayatini buna adamaya kabul eden hidir’in bu maceralarında ona en cok destek olacak olan sey armuttan almış olduğu süper güçlerdir. bunların ne oldugunu henuz o bile bilmemektedir
 3. isim: bungalov hanımözelliği: bir banliyöde ya$am deliğini sürdüren feryal, yaşamı süresince ucuz i$lerde çalı$mı$ ve oldukca fena muameleler görmü$ür. bigün tatile çıkacak kadar bir para kazanır. çıkmış olduğu tatilde olimpos’a gelen feryal, olimpos’ta ağaç evler eyrine bungalovlarda kalmaya karar verir. onca yıl eziyet çekmi$ir. tatilinin ilk günü, denize girer girmezgarip bir hayvan tarafınca ısırılır. derhal uzakla$an bu deniz hayvanı ona aslen acayip güçler bah$etmi$tir. bungalovuna ulaştığında birden kendisinin odayla bütünle$ebilme özelliği kazandığını farkeder. feryal, parasız gençlere kamu hizmeti verebilmekte istediği süre bir bungalov i$levi görebilmektedir…
 4. isim: parlak çocuközelliği: sivilce tarlası suratına bigün kendi formülü olan uyduruk bir krem devam eden nevzat, yüzünün kaybolduğunu görür. yerine hümayun topu şeklinde bir ı$ık huzmesi gelmi$tir. sonrasında sonrasında yüzü de düzelen parlak çocuk nevzat, malesef kendisine sadece jigolo aleminde bir süper kahramanlık i$i ayarlayabilmi$tir. zira suratı her daim parlak her daim yakı$ıklı $ekiliidir. öteki düzgüsel jigoloların aksine…
 5. isim: me$in adamözelliği: duubettin, bir futbol topu hayranıdır. yaşamının tek amacı gelmi$ geçmi$ en iyi topu yapabilmektir. bunun için maa$ının büyük bir ksımını me$ine harcayarak yeni yeni toplar hayata geçirmeye ba$lar. sadece bu zaman içinde onun bir takıntısı haline gelir ve evden çıkamaz olur. duubettin, bigün tuvaletten çıktığında hacetinde bir gariğlik bulunduğunu farkeder. evet, duubettin me$in yuvarlak yapım edebilmektedir. vücudu ona en büyük hediyeyi vermi$tir. böylelikle en kalteli topu yapmış olduğu yetmiyormu$ şeklinde mahallede topu patlayıp maçı yarıda kalan ufaklıklara da yardım eden duubettin, artık bir kurtarıcıdır.. me$in üretebilmekte, mahalle evlatlarının toplarını kesen godo$ bakkal selami’nin ağzının payını vermektedir… her süper kahraman şeklinde onun da bir çağırılma taktiği vardır. acil durumlarda çocuklar onu: “duubettin amcaaaa” diye çağırırlar…
 6. acacak adam:idris kendi halinde bir fransiz dili ve edebiyati uzmanıdır. bigün mutfakta soda acarken radyoaktif bir acacak tarafınca ısırılır. onceleri bunu pek onemsemeyen idris bir sure sonrasında kendisindeki degisiklikleri fark etmeye baslar. artık kola ve bira siselerini agizyla acabilmekte, sıkışmış kavanoz kapaklarına ihtiyaç duyulan dersi verebilmektedir. ev hanımlarının ve ogrenci evlerinin en buyuk dostu olur süre icinde.
 7. isim: zardanadam:bir kaç genç bigün tesadüfen bir araya gelirler ve bilinmeyen bir güç tarafınca müzik grubu kurmaya zorlanırlar, vakalar gelişir.
 8. isim: attan düşen başbakanülkenin delikanlı mahallelerinden birinde büyümüştür.* her türlü alavere dalavereyi bilir. uyanık, atik, yer yer ergonomik zekalıdır. fakat mahallenin zor şartlarında yaşarken radyoaktif madde taşıyan bir kamyonun üzerine su sıçratması sebebiyle ülke yöneten bölgeleri yaşamının sonuna kadar sakat kalacaktır. İlk olarak ülke yöneten kısımlarının eksikliğini çokça hissetse de zaman içinde yolsuzluk, şeriat, cami, süngü şeklinde şafşatalı kelimeleri kullanmayı öğrenerek kendini geliştirip pelerinini sırtına çekecektir.

  hususi güçleri içinde: kaynak göstermeden altın zengini olma, bilgisiz toplumu gaza getirme, seçim yasaklısıyken siyaset yapabilme ve ekonominin .zına sıçabilme sayılabilir.
  kendisi vaka mahaline hep atla geldiği fakat attan her denemesinde paldır küldür düşmüş olduğu için bu adı almıştır.

 9. sozluk adam:sozluk başlangıcında en uzun süre kalma rekorunu kırmak isteyen tuğrul 5 gün 4 gece bilgisayar başlangıcında kalmış ve kendi halinde bir üstün dereceli denemesi yaptığını zannederek luk içinde uyumuştur. sadece onu umulmadık vakalar beklemektedir. beklemekten sıkılan vakalar gelişir. üstün dereceli denemesi esnasında monitörden almış olduğu (illaki) ışınım ona akla hayale gelmedik kabiliyetler kazandırmıştır. tuğrul artık bilmiş olduğu bilmediği herşeyin tanımını yapabilmektedir. uyumaya ve yemeye içmeye karşı gelişen güçleri her bir başlığa girmiş olduğu birbirinden ziyade entryleri ile tüm lügat okur ve yazar taifesini çoşturması onu bir kahramandan başka ne yapabilir ki? on parmak daktilodaki marifetleri, uktede hiçbir başlık bırakmaması, tüm lügat istatistik rekorlarını egale bile edilemeyecek raddede altüst etmesi, kartondan yapmış olduğu maskesi ve yatak çarşafından peleriniyle artık sozluk adamdır o. sadece uçamamakta, gerektiğinde tonla dayak yiyebilmekte ve ne bakış açısından ne burnundan ve ne de kıçından kahramanlık ibaresi sayılabilecek herhangi bir şey fışkırtamamaktadır. “nası gahramanlık lan bu?!” demediği zamanlar da yok değildir hani.

ekşi lügat

OKUDUYSANIZ yada IZLEDIYSENIZ PAYLAŞIN LÜTFEN HERKES OKUSUN ve IZLESIN.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

CLOSE
CLOSE